Conveni entre la Diputació de Barcelona i l'Obra Social "la Caixa"
per a la conservació dels espais naturals

Capçalera3

Està a: Inici » Els Projectes » Projectes de Parc Natural de la Serra de Collserola » Projecte de millora dels àmbits d’ús públic i de la vegetació autòctona al Parc de Collserola

Projecte de millora dels àmbits d’ús públic i de la vegetació autòctona al Parc de Collserola

Restauració de murs de pedra. Març 2007

Objectius:
Realitzar actuacions de conservació en les àrees i espais directament visualitzats i utilitzats pels usuaris del Parc de Collserola. Realitzar actuacions per vetllar de la vegetació autòctona en detriment d’espècies al·lòctones. Vetllar per la preservació dels recursos naturals i incrementar l’equilibri ecològic del Parc.

Activitats:
Eliminar plantes al·lòctones i afavorir les espècies pròpies del Parc, centrant el treball en eliminar les espècies que han tingut un major desenvolupament en els darrers anys: l’ailant, el llorer i el raïm de moro. L’ailant s’eliminarà amb l’aplicació directa d’herbicides, i el llorer i el raïm de moro s’eliminaran manualment mitjançant tala i desarrelament.
Optimització de la senyalització i mobiliari, treball que consisteix en la substitució, increment i/o disminució (segons els casos) dels suports de fusta, banderoles, vinílics i mobiliari de les zones d’actuació.

Actuacions de millora en els itineraris de passejada, recorreguts que surten d’àrees de lleure o que formen part de xarxes de camins de gran (GR) o petit (PR) recorregut i que han estat malmesos per efecte del temps, fent-los intransitables a causa del creixement de la vegetació o de l'erosió que afecta el ferm.

Control de plagues i malures, realitzant un seguiment sistemàtic de les plagues i malures que poden afectar la vegetació del parc, i aplicant, quan sigui necessari, el tractament proposat pels tècnics del Parc.
Adequació de les infraestructures (àrees de lleure, fonts, àrees d’estada, miradors i espais annexes a les carreteres), per tal de recuperar els elements existents en els àmbits d’ús públic i retornar a la situació original de moment en què van ser construïts.


Programa/es

Millora de la xarxa d'infraestructures i senyalització

Agrupa els projectes de millora de la xarxa bàsica d’infraestructures dels espais naturals, així com els treballs de senyalització d’aquestes. Les actuacions més importants estan relacionades amb la millora del ferm de les vies i la construcció de cunetes i obres de fàbrica.

Descripció tècnica

Data d'inici: 01/10/2006
Data de finalització: 30/09/2007
Espais naturals: Parc Natural de la Serra de Collserola
Municipis: Barcelona, Cerdanyola del Vallès, El Papiol, Molins de Rei, Sant Cugat del Vallès, Sant Feliu de Llobregat, Sant Just Desvern
Unitats de treball: 28,00 ut
Inversió econòmica: 178.153,20 €
Fase d'execució: finalitzat

Empresa/es d'inserció social

Centre de Jardineria L’HEURA, SL, Can Neteja, SL

Arxiu fotogràfic

Veure totes les fotografies