Conveni entre la Diputació de Barcelona i l'Obra Social "la Caixa"
per a la conservació dels espais naturals

Capçalera3

Està a: Inici » Els Projectes » Projectes de Parc Natural de la Serra de Collserola » Millora de les fonts del Parc de Collserola

Millora de les fonts del Parc de Collserola

Millora dels accessos a la font de la Maduixera. Juny 2009

Objectius:
Recuperar els accessos a les fonts seleccionades en el projecte
Realitzar actuacions per recuperar les fonts i els espais annexes
Executar el Projecte amb la participació de col•lectius en risc d’exclusió social, a excepció de les feines que per la seva complexitat tècnica hagin de ser subcontractades a empreses especialitzades

Actuacions Previstes:
Realitzar actuacions forestals per millorar els espais annexes a les fonts, planificant desbrossades selectives de matolls, selecció i tallada d’arbres morts, podes de formació, eliminació de restes vegetals i plantacions puntuals d’espècies pròpies dels boscos de ribera
Arranjament de camins, per millorar els accessos a les fonts seleccionades i possibilitar l’accés de maquinària a aquestes àrees
Treballs d’arranjament a les fonts, consistents en: sanejament dels sistemes de captació, neteges de mina, restauració de paraments i brocs, i altres treballs complementaris de consolidació de la font
Millora de la senyalització, col•locant o substituint senyalització existent, segons la normativa del Parc
La serra de Collserola és rica en fonts, ja siguin permanents o intermitents, actuals o perdudes, visitades o oblidades, arranjades o abandonades. El seu nombre ronda les dues-centes i aboquen les seves aigües a 3 conques hidrogràfiques diferents: Llobregat, Besòs i rieres de Barcelona.

Moltes d’elles estan lligades a masies a les quals abastien d’aigua per llurs necessitats bàsiques (beure, netejar, regar) i, posteriorment, algunes de les fonts varen adquirir un important component social, com a punts de trobada per a esdeveniments lúdics i donant lloc a les fontades i els berenadors.

Els objectius d’aquest projecte passen per fer una tria de les fonts que mes convé recuperar i restaurar, previ diagnosi del seu estat actual. Un cop realitzat aquest diagnòstic, es determina els tipus d’actuacions que cal realitzar, ja sigui per recuperar els accessos i espais, ja sigui per fer un pas endavant i rehabilitar fins i tot la font i el seu sistema hídric.

Vàries son les causes que han anat provocant la progressiva desaparició de part de les fonts de Collserola, però resumint podríem dir que no ragen, o que al anar disminuint la freqüentació, els camins i la mateixa font han quedat tapats per la vegetació. Donada la situació de la majoria de fonts en torrenteres, les avingudes d’aigua amb aportacions de terres també han contribuït a la seva desaparició per soterraments.


Programa/es

Restauració d'àrees degradades

En el conveni també s’executen projectes destinats a recuperar zones degradades per usos anteriors o efectes antròpics, com poden ser la restauració d’antics abocadors, d’antigues mines abandonades o d’edificacions que cal enderrocar per restaurar l’entorn.

Descripció tècnica

Data d'inici: 01/03/2009
Data de finalització: 01/03/2010
Espais naturals: Parc Natural de la Serra de Collserola
Municipis: Cerdanyola del Vallès, Sant Cugat del Vallès, Sant Feliu de Llobregat
Unitats de treball: 10,00 ut
Inversió econòmica: 179.491,89 €
Fase d'execució: finalitzat

Empresa/es d'inserció social

Can Neteja, SL

Arxiu fotogràfic

Veure totes les fotografies