Conveni entre la Diputació de Barcelona i l'Obra Social "la Caixa"
per a la conservació dels espais naturals

Capçalera3

Està a: Inici » Els Projectes » Projectes de Parc de la Serralada de Marina » Recuperació i manteniment d’espais oberts als espais naturals de la Direcció Territorial Oriental

Recuperació i manteniment d’espais oberts als espais naturals de la Direcció Territorial Oriental

Treballs de recuperació de conreus amb tractor agrícola (estassada de la vegetació existent abans de llaurar i sembrar). Febrer 2008

Objectius:
Ampliar i millorar les zones de pastura.
Recuperar espais oberts.
Trencar la continuïtat de combustible.
Millorar el paisatge.
Llaurar i sembrar conreus i pastures existents i parcialment abandonats.
Realitzar treballs forestals: creació de zones adevesades, aclarides, estassades selectives de matoll i eliminació de restes vegetals.
Plantar espècies de rosàcies o altres espècies arbustives en marges i voltants de zones recuperades.

Activitats previstes:
Durant les darreres dècades, s’han anat abandonant conreus i pastures pel seu baix rendiment econòmic. L’abandonament de les activitats agràries i rurals ha contribuït a l’avançament dels boscos i a una pèrdua de diversitat d’espais i ambients. Aquest fet té una especial incidència en terrenys muntanyosos, com són els situats dins els parcs. Els conreus d’aquestes zones es caracteritzen per les seves dimensions reduïdes i per l’escassa productivitat. D’altra banda, ofereixen uns béns naturals que prenen major rellevància per la seva escassetat, com són:
L’ampliació i millora de les zones de pastures.
La millora de l’hàbitat d’espècies faunístiques pròpies d’espais oberts.
El trencament de la continuïtat del combustible forestal (prevenció d’incendis).
La millora del paisatge, etc.

Amb l’objectiu general de la recuperació i manteniment d’espais oberts es persegueix l’aprofitament per pastura per part dels ramats existents (la majoria oví). També es potencia l’aprofitament de pastures per part de la fauna salvatge (amb la millora de les àrees de caça) o el simple manteniment com a espai obert (evitant l’avançament cap a bosc).

Totes les actuacions que es preveu realitzar estan recollides en el Pla de recuperació i manteniment d’espais oberts de la Direcció Territorial Oriental, actualment en procés redacció. Amb aquesta eina de planificació es preveu recuperar espais en tot l’àmbit d’actuació durant els propers anys, així com definir el seu ús i necessitats de manteniment futures.


Programa/es

Recuperació i manteniment d'espais oberts

L’abandonament de les zones rurals i la pèrdua de rendibilitat del sector primari provoquen l’abandonament d’antics camps de conreu i àrees de pastura, zones que, amb el temps, són envaïdes pel bosc. En aquest programa, s’inclouen els projectes amb actuacions dirigides a recuperar i mantenir espais oberts, aspectes positius per a la prevenció d’incendis i interessants des del punt de vista de la biodiversitat i la fauna.

Descripció tècnica

Data d'inici: 15/10/2007
Data de finalització: 30/03/2008
Espais naturals: Parc del Montnegre i el Corredor, Parc de la Serralada de Marina
Municipis: Badalona, Dosrius, Mataró, Montcada i Reixac, Sant Celoni, Tordera
Unitats de treball: 46,70 ha
Inversió econòmica: 64.318,94 €
Fase d'execució: finalitzat

Empresa/es d'inserció social

Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE)

Arxiu fotogràfic

Veure totes les fotografies