Conveni entre la Diputació de Barcelona i l'Obra Social "la Caixa"
per a la conservació dels espais naturals

Capçalera3

Està a: Inici » Els Projectes » Projectes de Parc de la Serralada de Marina » Projecte de realització de reforestacions en zones afectades per incendis al Parc de la Serralada de Marina

Projecte de realització de reforestacions en zones afectades per incendis al Parc de la Serralada de Marina

Planter d’alzina quatre mesos després de la plantació. Maig 2007

Objectius:
Recuperar la superfície forestal arbrada afectada pels incendis de les darreres dècades amb regeneració natural insuficient. Accelerar els processos de regeneració de les zones cremades. Reduir els fenòmens erosius en zones cremades. Millorar el paisatge de les zones cremades.

Actuacions:
Realitzar una reforestació dels boscos de pi pinyoner afectats pels incendis que presenten densitats de regeneració natural insuficient (amb menys de 500 peus/ha d’espècies arbòries). Eliminar l’estrat arbustiu i herbaci entorn dels punts de plantació per reduir la competència amb els plançons plantats.

El Parc de la Serralada de Marina s'ha vist afectat per diversos incendis forestals a les darreres dècades, destacant el de 1994. Els boscos del vessant de Marina, generalment pinedes de pi pinyoner, presenten, encara deu anys més tard, problemes de regeneració natural de les espècies arbòries. Per tant, si es vol recuperar la massa forestal d’aquestes zones cal realitzar plantacions artificials.

Aquestes reforestacions passen per la selecció dels indrets més adequats per intentar assegurar al màxim el seu èxit (punts amb certa qualitat i quantitat de sòl), una eliminació de la vegetació herbàcia i arbustiva present (per eliminar competències entre plantes), una bona preparació dels clots de plantació sempre que sigui possible utilitzant maquinària (en aquest cas, es proposa fer-los amb retroexcavadora), i la plantació manual de plançons procedents de vivers seleccionats. S’utilitzaran plantes d’1 o 2 anys i les espècies triades han estat el pi pinyoner i l’alzina (que eren les espècies que hi creixien abans de l’incendi).


Programa/es

Millora forestal de zones afectades pels incendis

Agrupa els projectes que detallen treballs forestals per a la recuperació de zones cremades. A les àrees que es regeneren de forma natural, es planifiquen actuacions per accelerar el procés natural (com ara la selecció de tanys de roure i alzina o l’aclarida de pi blanc en zones amb regeneració excessiva d’aquesta espècie), i en els sectors sense regeneració d’espècies arbòries, es preveu l’execució de reforestacions.

Descripció tècnica

Data d'inici: 16/11/2006
Data de finalització: 20/02/2007
Espais naturals: Parc de la Serralada de Marina
Municipis: Badalona, Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Tiana
Unitats de treball: 30,80 ha
Inversió econòmica: 61.250,45 €
Fase d'execució: finalitzat

Arxiu fotogràfic

Veure totes les fotografies