Conveni entre la Diputació de Barcelona i l'Obra Social "la Caixa"
per a la conservació dels espais naturals

Capçalera3

Està a: Inici » Els Projectes » Projectes de Parc de la Serralada de Marina » Projecte de realització de treballs silvícoles de millora de la regeneració natural en zones afectades per incendis al Parc de la Serralada de Marina

Projecte de realització de treballs silvícoles de millora de la regeneració natural en zones afectades per incendis al Parc de la Serralada de Marina

Alzina de rebrot i selecció de tanys. Abril 2007

Objectius:
Realitzar actuacions de millora per recuperar les superfícies forestals afectades per incendis. Potenciar el desenvolupament de la regeneració natural de roure i alzina. Millorar el creixement en diàmetre i alçada dels tanys seleccionats, aconseguint la màxima productivitat de les soques rebrotades. Augmentar la producció d’aglans en els tanys seleccionats. Orientar les masses forestals cap a la producció de llenyes. Millorar l’estabilitat de la massa forestal i disminuir el risc d’incendi. Potenciar la biodiversitat amb la creació d’espais oberts.

Actuacions previstes:
Realitzar la selecció de tanys a les soques rebrotades de roure i alzina, seleccionant entre 2 i 3 tanys per soca en el cas de l’alzina i entre 1 i 2 tanys per soca en el roure. Realitzar l’esporga de les branques inferiors dels tanys seleccionats. Trossejar les restes vegetals procedents de la selecció de tanys i de l’esporga realitzades. Realitzar l’estassada de matoll a l’entorn de les soques seleccionades.

El Parc de la Serralada de Marina s'ha vist afectat per diversos incendis forestals a les darreres dècades, destacant el de 1994. Els boscos del vessant vallesà, generalment boscos mixtes de pi pinyoner, alzina i roure o alzinars amb roure presenten, deu anys més tard, una regeneració natural abundant de les espècies rebrotadores com l’alzina i el roure.

En aquest cas, tot i que la regeneració natural del bosc està assegurada, poden realitzar-se tractaments de millora del bosc per accelerar la constitució d’un bosc d’alzina i roure ben desenvolupat. Aquests treballs passen per realitzar una selecció de tanys a les soques rebrotades. L’actuació consisteix en triar un o dos dels rebrots que ha tret cada soca, que seran els propers arbres de futur. Sempre es trien els rebrots més verticals, de major diàmetre i millor estat sanitari. Els rebrots tallats s’eliminaran amb l’ús de desbrossadores manuals.


Programa/es

Millora forestal de zones afectades pels incendis

Agrupa els projectes que detallen treballs forestals per a la recuperació de zones cremades. A les àrees que es regeneren de forma natural, es planifiquen actuacions per accelerar el procés natural (com ara la selecció de tanys de roure i alzina o l’aclarida de pi blanc en zones amb regeneració excessiva d’aquesta espècie), i en els sectors sense regeneració d’espècies arbòries, es preveu l’execució de reforestacions.

Descripció tècnica

Data d'inici: 18/09/2006
Data de finalització: 30/10/2007
Espais naturals: Parc de la Serralada de Marina
Municipis: Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Tiana
Unitats de treball: 42,80 ha
Inversió econòmica: 71.821,22 €
Fase d'execució: finalitzat

Empresa/es tècniques especialitzades

TALHER, SA

Empresa/es d'inserció social

Fundació APIP-ACAM

Arxiu fotogràfic

Veure totes les fotografies