Conveni entre la Diputació de Barcelona i l'Obra Social "la Caixa"
per a la conservació dels espais naturals

Capçalera3

Està a: Inici » Els Projectes » Projectes de Parc de la Serralada de Marina » Projecte de realització de treballs silvícoles de millora de la regeneració natural en zones afectades per incendis (fase 5)

Projecte de realització de treballs silvícoles de millora de la regeneració natural en zones afectades per incendis (fase 5)

Treballs de realització de la secció de servei al camí d’accés a l’ermita de Reixac. Juny 2009

Objectius:

Potenciar el desenvolupament de la regeneració natural d’alzina i roure després dels incendis forestals.
Millorar el creixement en diàmetre i alçada dels tanys seleccionats, aconseguint la màxima productivitat de les soques rebrotades.
Augmentar la producció d’aglans en els tanys seleccionats.
Orientar les masses forestals cap a la producció de llenyes.
Incidir positivament en la prevenció d’incendis amb la reducció de combustible vegetal i la creació de discontinuïtats verticals.
Potenciar la biodiversitat amb la creació d’espais oberts.

Actuacions previstes:

Realitzar una selecció de tanys a les soques rebrotades d’alzina i roure, seleccionant entre 2 i 3 tanys/soca en el cas de l’alzina i entre 1 i 2 tanys/soca en el roure.
Realitzar l’esporga de les branques inferiors dels tanys seleccionats.
Trossejar i eliminar les restes vegetals procedents de la selecció de tanys.
Realitzar la secció de servei o obertura de caixa a totes les vies principals on es realitzen treballs, amb l’eliminació de tot tipus de vegetació en una amplada de 2 metres a banda i banda dels camins.


El Parc de la Serralada de Marina ha estat afectat per diversos incendis forestals a les darreres dècades, destacant el de 1994. Els boscos del vessant vallesà, generalment boscos mixtes de pi pinyoner, alzina i roure o alzinars amb roure, presenten, deu anys més tard, una regeneració natural abundant de les espècies rebrotadores com l’alzina i el roure, mentre que els vessant del litoral, amb boscos de pi pinyoner, presenten una recuperació molt més escassa.

A les zones amb bona regeneració natural es plantegen tractaments de millora del bosc per accelerar la constitució d’un bosc mixte d’alzina i roure ben desenvolupat. Aquests treballs passen per realitzar una selecció de tanys a les soques rebrotades. L’actuació consisteix en triar un o dos dels rebrots que ha tret cada soca, que seran els propers arbres de futur. Sempre es trien els rebrots més verticals, de major diàmetre i millor estat sanitari. Els rebrots tallats s’eliminaran amb l’ús de desbrossadores manuals.


Programa/es

Millora forestal de zones afectades pels incendis

Agrupa els projectes que detallen treballs forestals per a la recuperació de zones cremades. A les àrees que es regeneren de forma natural, es planifiquen actuacions per accelerar el procés natural (com ara la selecció de tanys de roure i alzina o l’aclarida de pi blanc en zones amb regeneració excessiva d’aquesta espècie), i en els sectors sense regeneració d’espècies arbòries, es preveu l’execució de reforestacions.

Descripció tècnica

Data d'inici: 01/06/2009
Data de finalització: 31/12/2009
Espais naturals: Parc de la Serralada de Marina
Municipis: Montcada i Reixac, Tiana
Unitats de treball: 33,00 ha
Inversió econòmica: 42.863,07 €
Fase d'execució: finalitzat

Empresa/es d'inserció social

Fundació APIP-ACAM

Arxiu fotogràfic

Veure totes les fotografies