Conveni entre la Diputació de Barcelona i l'Obra Social "la Caixa"
per a la conservació dels espais naturals

Capçalera3

Està a: Inici » Els Projectes » Projectes de Parc de la Serralada de Marina » Realització de reposició de marres en reforestacions realitzades durant el 2005-06 i altres treballs silvícoles de millora al Parc de la Serralda de Marina

Realització de reposició de marres en reforestacions realitzades durant el 2005-06 i altres treballs silvícoles de millora al Parc de la Serralda de Marina

Selecció de tanys d’alzina. Febrer 2008

Objectius:
Realitzar actuacions de millora per recuperar les superfícies forestals afectades per incendis.
Potenciar el desenvolupament de la regeneració natural de roure i alzina.
Millorar el creixement en diàmetre i alçada dels tanys seleccionats, aconseguint la màxima productivitat de les soques rebrotades.
Augmentar la producció d’aglans en els tanys seleccionats.
Orientar les masses forestals cap a la producció de llenyes.
Millorar l’estabilitat de la massa forestal i disminuir el risc d’incendi.

Actuacions previstes:
Realitzar la selecció de tanys a les soques rebrotades de roure i alzina, seleccionant entre 2 i 3 tanys/soca en el cas de l’alzina i entre 1 i 2 tanys/soca en el roure.
Realitzar l’esporga de les branques inferiors dels tanys seleccionats.
Trossejar les restes vegetals procedents de la selecció de tanys i de l’esporga realitzades.
Realitzar l’estassada de matoll a l’entorn de les soques seleccionades.
Realitzar la reposició de marres de reforestacions amb mortalitat elevada.

El Parc de la Serralada de Marina ha estat afectat per diversos incendis forestals a les darreres dècades, destacant el de 1994. Els boscos del vessant vallesà, generalment boscos mixtes de pi pinyoner, alzina i roure o alzinars amb roure, presenten, deu anys més tard, una regeneració natural abundant de les espècies rebrotadores com l’alzina i el roure.

En aquest cas, tot i que la regeneració natural del bosc està assegurada, poden realitzar-se tractaments de millora del bosc per accelerar la constitució d’un bosc d’alzina i roure ben desenvolupat. Aquests treballs passen per realitzar una selecció de tanys a les soques rebrotades. L’actuació consisteix en triar un o dos dels rebrots que ha tret cada soca, que seran els propers arbres de futur. Sempre es trien els rebrots més verticals, de major diàmetre i millor estat sanitari. Els rebrots tallats s’eliminaran amb l’ús de desbrossadores manuals


Programa/es

Millora dels hàbitats forestals

Inclou els projectes que recullen treballs de gestió, intervencions de millora i actuacions de conservació de les masses forestals, com per exemple: aclarides, tales sanitàries, eliminació de restes vegetals i estassada del matoll.

Descripció tècnica

Data d'inici: 18/02/2008
Data de finalització: 31/03/2008
Espais naturals: Parc de la Serralada de Marina
Municipis: Tiana
Unitats de treball: 16,20
Inversió econòmica: 19.953,66 €
Fase d'execució: finalitzat

Arxiu fotogràfic

Veure totes les fotografies