Conveni entre la Diputació de Barcelona i l'Obra Social "la Caixa"
per a la conservació dels espais naturals

Capçalera3

Està a: Inici » Els Projectes » Projectes de Parc del Montnegre i el Corredor » Pla d’ctuacions per a la restauració d’àrees degradades

Pla d’ctuacions per a la restauració d’àrees degradades

Estat inicial de la bassa de Can Torres. Setembre 2014

Objectius:

Valoritzar les infrastructures relacionades amb l’aigua a les valls del Montnegre
Ordenar els recursos naturals de les valls de Fuirosos, Olzinelles i altres punts del Parc

Actuacions previstes:

Potenciar la ramaderia i els valors paisatgístics i socialsPotenciar la creació de zones obertes per a l’ús de la fauna.
Restaurar basses i obres annexes existents a les valls i en mal estat de conservació
Permetre el seu ús per acumular aigua i utilitzar-la per a abeurar els ramats

La desaparició de l’activitat agrícola i ramadera comporta no només l’abandonament dels conreus i pastures, si no que també de totes les infraestructures relacionades amb aquests usos. A les Valls d’Olzinelles i Fuirosos també es va donar aquest procés. Després de recuperar els camps com a pastures i d’introduir ramats extensius, el següent pas és donar valor a les infrastructures relacionades amb l’aigua existents a les valls mitjançant la seva restauració. Alhora, s’afavereixen la presència de basses i/o abeuradors com a hàbitats humits aptes per a diverses espècies d’amfibis d’alt valor ecològic.


Programa/es

Restauració d'àrees degradades

En el conveni també s’executen projectes destinats a recuperar zones degradades per usos anteriors o efectes antròpics, com poden ser la restauració d’antics abocadors, d’antigues mines abandonades o d’edificacions que cal enderrocar per restaurar l’entorn.

Descripció tècnica

Data d'inici: 01/09/2014
Data de finalització: 31/03/2015
Espais naturals: Parc del Montnegre i el Corredor
Municipis: Sant Celoni
Unitats de treball: 6,00 ut
Inversió econòmica: 49.035,79 €
Fase d'execució: finalitzat

Empresa/es d'inserció social

DIMAS, empresa d'inserció

Arxiu fotogràfic

Veure totes les fotografies