Conveni entre la Diputació de Barcelona i l'Obra Social "la Caixa"
per a la conservació dels espais naturals

Capçalera3

Està a: Inici » Els Projectes » Projectes de Parc del Montnegre i el Corredor » Pla d’actuacions per a la millora de la connectivitat i preservació de la biodiversitat

Pla d’actuacions per a la millora de la connectivitat i preservació de la biodiversitat

Visió general d’una de les pastures a millorar a la Vall de Fuirosos. Octubre 2014

Objectius:

Millorar i recuperar espais oberts del parc (antigues zones de pastura i conreu).
Ordenar els recursos naturals de les valls de Fuirosos, Olzinelles i altres punts del Parc
Millorar la biodiversitat a la planes al•luvials de les valls, potenciant l’agricultura, la ramaderia i els valors paisatgístics i socials.

Actuacions previstes:

Estassar, llaurar i sembrar conreus i pastures existents i parcialment abandonats
Realitzar treballs forestals: reconversió a pastures, creació de zones adevesades, aclarides, estassades selectives de matoll i eliminació de restes vegetals
L’abandonament de les zones rurals i la pèrdua de rendibilitat del sector primari provoquen l’abandonament d’antics camps de conreu i àrees de pastura, zones que, amb el temps, són envaïdes pel bosc. En aquest programa, s’inclouen els projectes amb actuacions dirigides a recuperar i mantenir espais oberts, aspectes positius per a la prevenció d’incendis i interessants des del punt de vista de la biodiversitat i la fauna. Alhora es potencia la ramaderia extensiva mitjançant el manteniment dels espais oberts per ramats de vaques, ovelles o cabres.


Programa/es

Recuperació i manteniment d'espais oberts

L’abandonament de les zones rurals i la pèrdua de rendibilitat del sector primari provoquen l’abandonament d’antics camps de conreu i àrees de pastura, zones que, amb el temps, són envaïdes pel bosc. En aquest programa, s’inclouen els projectes amb actuacions dirigides a recuperar i mantenir espais oberts, aspectes positius per a la prevenció d’incendis i interessants des del punt de vista de la biodiversitat i la fauna.

Millora dels espais fluvials i formacions de ribera

Inclou els projectes que recullen treballs de gestió, intervencions de millora i actuacions de conservació dels boscos de ribera i espais fluvials, com per exemple: tales sanitàries, eliminació de restes vegetals i estassada del matoll, eliminació d’espècies al·lòctones (canya, ailant, robínia, etc.) i substitució d’aquestes per espècies pròpies de les zones humides.

Descripció tècnica

Data d'inici: 01/10/2014
Data de finalització: 31/03/2015
Espais naturals: Parc del Montnegre i el Corredor
Municipis: Sant Celoni, Sant Iscle de Vallalta
Unitats de treball: 16,48 ha
Inversió econòmica: 53.238,20 €
Fase d'execució: finalitzat

Empresa/es tècniques especialitzades

Excavacions Rossell

Arxiu fotogràfic

Veure totes les fotografies