Conveni entre la Diputació de Barcelona i l'Obra Social "la Caixa"
per a la conservació dels espais naturals

Capçalera3

Està a: Inici » Els Projectes » Projectes de Parc del Montnegre i el Corredor » Realització de treballs forestals per a l’obtenció de biomassa (llenya) necessària per a la caldera de Can Pica

Realització de treballs forestals per a l’obtenció de biomassa (llenya) necessària per a la caldera de Can Pica

Estat d’una soca de castanyer després de l’eliminació dels retanys. Juny 2013

Objectius:

Gestionar els boscos de la zona, conduint-los cap a estructures més estables, concentrant la capacitat productiva del bosc en aquells arbres amb més vigor.
Posar a l’abast de la societat un producte renovable ja sigui en forma de biomassa o fusta.

Actuacions previstes:

Realitzar una selecció de tanys de l’estrat arbori, castanyer principalment (tallada i desbrancatge)
Desembosc i apilat dels troncs tallats per què puguin ser carregats i portats al destí que correspongui
La potenciació de l’ús d’energies renovables en els equipaments que disposa la Diputació de Barcelona en els espais naturals protegits que gestiona és un eix bàsic de la seva gestió per evitar o reduir la seva dependència en combustibles fòssils, reduir emissions de gasos amb efecte invernacle i aconseguir un estalvi econòmic en el seu funcionament. En aquesta línia, és necessari realitzar projectes que incideixen positivament en aquests objectius. S’actuarà en perxades de castanyer que fa anys que no s’actua per a realitzar aclarides de millora. El producte que s’obtindrà es destinarà, principalment, a llenya que servirà per alimentar la caldera de biomassa que s’instal•larà a l’allotjament rural de Can Pica.


Programa/es

Potenciació d'eneriges renovables

a

Descripció tècnica

Data d'inici: 01/04/2013
Data de finalització: 31/12/2013
Espais naturals: Parc del Montnegre i el Corredor
Municipis: Sant Celoni
Unitats de treball: 6,00
Inversió econòmica: 12.286,04 €
Fase d'execució: finalitzat

Empresa/es d'inserció social

Associació Montseny Guilleries

Arxiu fotogràfic

Veure totes les fotografies