Conveni entre la Diputació de Barcelona i l'Obra Social "la Caixa"
per a la conservació dels espais naturals

Capçalera3

Està a: Inici » Els Projectes » Projectes de Parc del Montnegre i el Corredor » Recuperació i millora d’espais oberts

Recuperació i millora d’espais oberts

Soca d’acàcia amb tractament químic puntual per evitar la seva rebrotada. Febrer 2014

Objectius:

Ordenar els recursos naturals de les valls de Pineda, Ramió, Fuirosos i Olzinelles.

Millorar la biodiversitat a les planes al•luvials de les quatre valls, potenciant l’agricultura, la ramaderia i els valors paisatgístics i socials.

Millorar i recuperar els espais oberts del parc (antigues zones de pastura i conreu).

Talla i estassar la vegetació espontània, llaurar i sembrar conreus i pastures existents i les parcialment abandonades.

Recuperar punts d’aigua entorn els espais potencials.

Actuacions previstes:

La millora dels hàbitats espais oberts és un eix bàsic de la planificació de la Xarxa de Parcs. L’abandonament dels sectors primaris (agricultura, ramaderia i boscos) a les Valls de Fuirosos, Ramió i Olzinelles ha comportat l’increment de zones ermes i abandonades, així com la substitució de les variades alternatives de conreu tradicionals per plantacions uniformes d’arbres de creixement ràpid. Les valls estan perdent qualitat paisatgística i diversitat biològica i s’està incrementant el risc d’incendi forestal (per la continuïtat del combustible). La desaparició d’espais oberts conreats també va lligada a la desaparició dels ramats de pastura que secundàriament realitzaven una gran tasca de manteniment del sotabosc i de prevenció d’incendis forestals. El present projecte pretén recuperar aquests usos tradicionals amb la millora de les zones de conreus i pastures als fons de vall.


Programa/es

Recuperació i manteniment d'espais oberts

L’abandonament de les zones rurals i la pèrdua de rendibilitat del sector primari provoquen l’abandonament d’antics camps de conreu i àrees de pastura, zones que, amb el temps, són envaïdes pel bosc. En aquest programa, s’inclouen els projectes amb actuacions dirigides a recuperar i mantenir espais oberts, aspectes positius per a la prevenció d’incendis i interessants des del punt de vista de la biodiversitat i la fauna.

Descripció tècnica

Data d'inici: 01/11/2012
Data de finalització: 28/02/2013
Espais naturals: Parc del Montnegre i el Corredor
Municipis: Fogars de la Selva, Pineda de Mar, Sant Celoni, Sant Iscle de Vallalta, Tordera
Unitats de treball: 21,06
Inversió econòmica: 188.288,53 €
Fase d'execució: finalitzat

Empresa/es tècniques especialitzades

Excavacions Rossell, Treballs Forestals Presegué, SCP

Empresa/es d'inserció social

Associació Montseny Guilleries

Arxiu fotogràfic

Veure totes les fotografies