Conveni entre la Diputació de Barcelona i l'Obra Social "la Caixa"
per a la conservació dels espais naturals

Capçalera3

Està a: Inici » Els Projectes » Projectes de Parc del Montnegre i el Corredor » Obres de millora de la xarxa viària bàsica de prevenció d’incendis del Parc del Montnegre i el Corredor

Obres de millora de la xarxa viària bàsica de prevenció d’incendis del Parc del Montnegre i el Corredor

Millora de marges de la xarxa de camins principals. Juny 2010

Objectius:

Prevenció d’incendis forestals.

Permetre el trànsit de vehicles de prevenció i extinció d’incendis forestals.

Actuacions previstes:

Millora del ferm del camí.

Refer i neteja de cunetes de desguàs d’aigua de pluja.

Estassada dels marges de vegetació que afecta a la caixa del camí.

Estesa de base tot-ú parcialment.
La millora de la xarxa d’infrastructures i la prevenció d’incendis forestals és un dels eixos de la planificació dels sistemes naturals de la xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona. El Parc del Montnegre té previst al Pla de Prevenció d’Incendis forestals la millora i acondicionament de la xarxa viària destinada a aquest objectiu. La xarxa viària bàsica inclou les vies del parc que connecten les poblacions dels voltants amb els indrets més rellevants del parc, i també les que connecten entre sí les primeres o bé accedeixen a d'altres indrets relativament importants on no hi arriben les pistes de la xarxa principal.


Programa/es

Millora de la xarxa d'infraestructures i senyalització

Agrupa els projectes de millora de la xarxa bàsica d’infraestructures dels espais naturals, així com els treballs de senyalització d’aquestes. Les actuacions més importants estan relacionades amb la millora del ferm de les vies i la construcció de cunetes i obres de fàbrica.

Descripció tècnica

Data d'inici: 01/06/2010
Data de finalització: 30/06/2010
Espais naturals: Parc del Montnegre i el Corredor
Municipis: Sant Iscle de Vallalta, Vallgorguina
Unitats de treball: 3.300,00 m
Inversió econòmica: 39.982,45 €
Fase d'execució: finalitzat

Empresa/es tècniques especialitzades

Obres i Paviments Bou, SL

Arxiu fotogràfic

Veure totes les fotografies