Conveni entre la Diputació de Barcelona i l'Obra Social "la Caixa"
per a la conservació dels espais naturals

Capçalera3

Està a: Inici » Els Projectes » Projectes de Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac » Restauració i millora dels espais entorn del Montcau

Restauració i millora dels espais entorn del Montcau

Empedrat del camí al Montcau per evitar processos erosius. Març 2014

Objectius:

Reduir l’erosió i l’impacte paisatgístic provocat per la freqüentació d’usuaris ordenant els accessos.
Conservar les codines del Montcau.
Recuperació d’espais afectats per incendis forestals.
Control i eliminació d’espècies invasores.
Sembres i millora de camps de conreu.
Valoració del patrimoni natural i cultural.

Actuacions previstes:

Delimitació i arranjament del camí dels Monjos i al camí de Can Pobla, i senyalització.
Zonificació d’espècies endèmiques del Montcau, mesures de conservació i seguiment.
Eliminació d’ailant.
Tancat i sembra de conreus.
Acondicionament de punts d’aigua per a la fauna.
Delimitació i protecció de forns de calç

La restauració d’àrees degradades i la millora dels hàbitats forestals és un eix bàsic de la planificació dels espais que constitueixen la xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona. S’executen actuacions de millora previstos en el Pla d’ús públic, el Pla d’accessos a la Mola i el Montcau i d’Ordenació de la Vall d’Horta, principalment. En conjunt es realitzen treball que fan disminuir l’impacte social o ambiental en punts d’elevat interès del Parc. Alhora es treballa per a la conservació i millora de diferents hàbitats, com són alzinars, zones humides, espais oberts i roquissars.
Delimitació i arranjament del camí dels Monjos i al camí de Can Pobla, i senyalització.
Zonificació d’espècies endèmiques del Montcau, mesures de conservació i seguiment.
Eliminació d’ailant.
Tancat i sembra de conreus.
Acondicionament de punts d’aigua per a la fauna.
Delimitació i protecció de forns de calç

La restauració d’àrees degradades i la millora dels hàbitats forestals és un eix bàsic de la planificació dels espais que constitueixen la xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona. S’executen actuacions de millora previstos en el Pla d’ús públic, el Pla d’accessos a la Mola i el Montcau i d’Ordenació de la Vall d’Horta, principalment. En conjunt es realitzen treball que fan disminuir l’impacte social o ambiental en punts d’elevat interès del Parc. Alhora es treballa per a la conservació i millora de diferents hàbitats, com són alzinars, zones humides, espais oberts i roquissars.


Programa/es

Millora dels hàbitats forestals

Inclou els projectes que recullen treballs de gestió, intervencions de millora i actuacions de conservació de les masses forestals, com per exemple: aclarides, tales sanitàries, eliminació de restes vegetals i estassada del matoll.

Restauració d'àrees degradades

En el conveni també s’executen projectes destinats a recuperar zones degradades per usos anteriors o efectes antròpics, com poden ser la restauració d’antics abocadors, d’antigues mines abandonades o d’edificacions que cal enderrocar per restaurar l’entorn.

Descripció tècnica

Data d'inici: 01/12/2013
Data de finalització: 31/03/2014
Espais naturals: Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac
Municipis: Castellar del Vallès, Matadepera, Mura, Sant Llorenç Savall, Terrassa, Vacarisses
Unitats de treball: 0,00
Inversió econòmica: 147.501,60 €
Fase d'execució: finalitzat

Empresa/es tècniques especialitzades

Naturalea Conservació, SL

Empresa/es d'inserció social

CIPO, SCCL

Arxiu fotogràfic

Veure totes les fotografies