Conveni entre la Diputació de Barcelona i l'Obra Social "la Caixa"
per a la conservació dels espais naturals

Capçalera3

Està a: Inici » Els Projectes » Projectes de Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac » Projecte de Restauració i millora dels àmbits centrals del parc

Projecte de Restauració i millora dels àmbits centrals del parc

Millora i acondicionament de l’aparcament de l’Alzina del Salari. Desembre 2011

Recuperació d’espais afectats per incendis forestals.

Millora d’aparcaments, punts d’aigua i enderrocs de restes constructives.

Valoració del patrimoni natural i cultural.

A


Selecció de rebrots d’alzina de regeneració.

Ordenació d’accessos i senyalització.

Arranjament i construcció de punts d’aigua per a la fauna.

Millores en l’espai de la necròpolis (tombes medievals)
La millora de la xarxa d’infrastructures i senyalització és un eix bàsic de la planificació dels sistemes naturals de la xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona per millorar la xarxa d’itineraris i l’acollida dels visitants. En aquesta línia, és necessari realitzar projectes que incideixen positivament en aquests objectius.

Durant aquests darrers anys el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac ha realitzat diferents Plans directors i Plans sectorials per ordenar les principals zones de visitants. Alhora també es van redactar Plans de millora forestal i d’incendis per tal de prioritzar els hàbitats forestals més vulnerables o degradats amb una necessitat d’intervenció major per tal d’aconseguir boscos més estables i madurs.


Programa/es

Millora de la xarxa d'infraestructures i senyalització

Agrupa els projectes de millora de la xarxa bàsica d’infraestructures dels espais naturals, així com els treballs de senyalització d’aquestes. Les actuacions més importants estan relacionades amb la millora del ferm de les vies i la construcció de cunetes i obres de fàbrica.

Descripció tècnica

Data d'inici: 01/11/2011
Data de finalització: 31/03/2012
Espais naturals: Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac
Municipis: Castellar del Vallès, Matadepera, Mura, Sant Llorenç Savall, Terrassa, Vacarisses
Unitats de treball: 0,00
Inversió econòmica: 213.499,66 €
Fase d'execució: finalitzat

Empresa/es tècniques especialitzades

Naturalea Conservació, SL

Empresa/es d'inserció social

CIPO, SCCL, Centre de Jardineria L’HEURA, SL

Arxiu fotogràfic

Veure totes les fotografies