Conveni entre la Diputació de Barcelona i l'Obra Social "la Caixa"
per a la conservació dels espais naturals

Capçalera3

Està a: Inici » Els Projectes » Projectes de Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac » Restauració i valoració del patrimoni natural i cultural. Fase 1

Restauració i valoració del patrimoni natural i cultural. Fase 1

Vista general del camí d’accés al Montcau. Abril 2011

Objectius:


Ordenació d’accessos a diferents indrets del Parc.

Estabilització de talussos i reducció d’impacte paisatgístic.

Restaució de zones cremades i eliminació d’espècies al•lòctones.

Millora de qualitat de les aigües residuals.

Difondre els valors naturals i culturals.

Actuacions previstes:

Arranjament de camins d’accés al Montcau i a la Mola.

Selecció de rebrots d’alzina i eliminació selectiva de canya (espècie invasora)

Instal•lació d’un sistema de depuració d’aigües, i sistema de tractament secundari.

Instal•lació de rètols interpretatius del patrimoni cultural (Font del Marquet) i de conscienciació.

La millora de la xarxa d’infrastructures i senyalització és un dels eixos de la planificació dels sistemes naturals de la xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona per millorar la xarxa de camins, d’itineraris i d’ús de lleure. El present projecte recull actuacions executives incloses dins de diferents plans, com són el Pla d’Ús Públic, el Pla d’accessos a la Mola i el Montcau, el Pla director de la Vall d’Horta, els Plans del riu Ripoll i el Pla de Prevenció d’incendis forestals.

El projecte preveu un conjunt d’actuacions destinades a la millora dels accessos a la Mola i el Montcau, disminuir impactes de camins (restauració de talussos), sanejament d’aigües de locals públics (sistemes de depuració), principalment. Alhora s’actua en zones afectades per incendis o bé que hagin estat invadides per espècies al•lòctones.Programa/es

Millora de la xarxa d'infraestructures i senyalització

Agrupa els projectes de millora de la xarxa bàsica d’infraestructures dels espais naturals, així com els treballs de senyalització d’aquestes. Les actuacions més importants estan relacionades amb la millora del ferm de les vies i la construcció de cunetes i obres de fàbrica.

Descripció tècnica

Data d'inici: 01/03/2011
Data de finalització: 31/12/2011
Espais naturals: Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac
Municipis: Matadepera, Sant Llorenç Savall, Terrassa
Unitats de treball: 0,00
Inversió econòmica: 210.667,72 €
Fase d'execució: finalitzat

Empresa/es tècniques especialitzades

Naturalea Conservació, SL

Arxiu fotogràfic

Veure totes les fotografies