Conveni entre la Diputació de Barcelona i l'Obra Social "la Caixa"
per a la conservació dels espais naturals

Capçalera3

Està a: Inici » Els Projectes » Projectes de Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac » Execució del projecte de valoració de la capçalera del Ripoll (Galí) i execució del Pla d’Usos de la conca alta del Ripoll

Execució del projecte de valoració de la capçalera del Ripoll (Galí) i execució del Pla d’Usos de la conca alta del Ripoll

Estat final de la font de l’Espígol després de la restauració. Juliol2010

Objectius:

Recuperar les infraestructures relacionades amb l’aigua.

Millora paisatgística de l’entorn de les fonts.

Millora de l’accés a les fonts.

Eliminació d’impactes a la llera del riu.

Actuacions previstes:

Restauració de la Font de L’Espígol i de la Font del Romaní, i basses annexes.

Treballs forestals i paisatgístics de millora de l’entorn de les fonts.

Arranjament d’accessos.

Recollida d’escombraries i elements acumulats a la llera.

Les actuacions de millora a executar estan recollides en el Pla d’Usos de la Conca Alta del Riu Ripoll. La recuperació de fonts i la millora de l’entorn és una de les prioritats per tal de recuperar el valor social que sempre han tingut aquests punts. Un clar exemple és la Font de l’Espígol i la Font del Romaní. Es restauraran els elements malmesos de la font, així com les infraestructures annexes (conduccions i basses). Alhora s’acondicionarà l’entorn per tal de millorar-lo paisatgísticament.


Programa/es

Millora dels espais fluvials i formacions de ribera

Inclou els projectes que recullen treballs de gestió, intervencions de millora i actuacions de conservació dels boscos de ribera i espais fluvials, com per exemple: tales sanitàries, eliminació de restes vegetals i estassada del matoll, eliminació d’espècies al·lòctones (canya, ailant, robínia, etc.) i substitució d’aquestes per espècies pròpies de les zones humides.

Descripció tècnica

Data d'inici: 01/11/2009
Data de finalització: 31/01/2010
Espais naturals: Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac
Municipis: Castellar del Vallès
Unitats de treball: 3,00 ut
Inversió econòmica: 18.551,32 €
Fase d'execució: finalitzat

Empresa/es tècniques especialitzades

Phragmites, SL

Empresa/es d'inserció social

TEB Putxet, SCCL

Arxiu fotogràfic

Veure totes les fotografies