Conveni entre la Diputació de Barcelona i l'Obra Social "la Caixa"
per a la conservació dels espais naturals

Capçalera3

Està a: Inici » Els Projectes » Projectes de Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac » Execució del projecte de valoració de la capçalera del Ripoll (Gali) i execució del Pla d'Usos de la conca alta del Ripoll

Execució del projecte de valoració de la capçalera del Ripoll (Gali) i execució del Pla d'Usos de la conca alta del Ripoll

Font i bassa de Can Llogari. Estat abans dels treballs. Juny 2008

Objectius:

Recuperar les infraestructures relacionades amb l’aigua al voltant de la font de Can Llogari.

Millora paisatgística i forestal de l’entorn de la font.

Millora de l’accés en l’entorn immediat de la font.

Actuacions previstes:

Restaurar i impermeabilitzar basses i arranjar conduccions.

Col•locació de tanques de seguretat a les basses.

Realitzar treballs de millora en el bosc cremat i en el jove regenerat.

Recuperació de conreus com a pastura.

Restaurar camins aptes per a bicicletes i a peu.

Restaurar mur de pedra seca.
Un dels afluents de la conca alta del Riu Ripoll és el Torrent del Galí. On convergeixen ambdós cursos d’aigua hi trobem la Font de Llogari. Es tracta d’un espai ben conegut pels veïns de Sant Llorenç Savall. En aquest espai es vol potenciar l’ús social i paisatgístic de la zona, on també coincideix amb un tram del Projecte Fil (el riu com a fil de la vida). En definitiva, amb els treballs que es proposen es pretén ordenar un espai per a usos socials que es desenvolupen al voltant d’un eix comú: l’aigua.
La Font de Can Llogari està situada prop del Riu Ripoll al nord del nucli de Sant Llorenç Savall. Els voltants de la font s’han vist afectats pels incendis dels darrers anys. El més important va ser el de l’any 2003, però també hi ha una petita zona que es va cremar l’any 2008. El paisatge està dominat per una brolla amb presència de regeneració natural d’alzina per rebrot i, puntualment, alguns arbres supervivents. Sota la font també hi trobem dos conreus.

En l’entorn de la font destaquen dues basses d’obra que antigament es devien dedicar per al rec d’horts i conreus. Actualment estan en mal estat de conservació i tenen pèrdues d’aigua, la qual cosa les inutilitza. La font i les dues basses estan connectades a través d’unes conduccions, també en mal estat.

Els camins peatonals que permeten accedir a aquesta zona són bàsicament dos: el que dona accés a la font des de la pista forestal i el camí que segueix el riu Ripoll. Aquest darrer camí està erosionat i encaixonat, i ha perdut la seva amplada original.

El bosc de ribera és present al riu Ripoll i, puntualment, al torrent de la font, tot i que no és objecte de millora amb aquest projecte executiu.

Per la part superior de la font, hi ha uns antics conreus, actualment ocupats per matoll. S’estassaran per a mantenir-los com a espais oberts, respectant la regeneració arbòria existent (bàsicament pins).


Programa/es

Millora dels espais fluvials i formacions de ribera

Inclou els projectes que recullen treballs de gestió, intervencions de millora i actuacions de conservació dels boscos de ribera i espais fluvials, com per exemple: tales sanitàries, eliminació de restes vegetals i estassada del matoll, eliminació d’espècies al·lòctones (canya, ailant, robínia, etc.) i substitució d’aquestes per espècies pròpies de les zones humides.

Descripció tècnica

Data d'inici: 01/02/2009
Data de finalització: 01/06/2009
Espais naturals: Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac
Municipis: Sant Llorenç Savall
Unitats de treball: 2,90 ha
Inversió econòmica: 26.851,60 €
Fase d'execució: finalitzat

Empresa/es tècniques especialitzades

Phragmites, SL

Empresa/es d'inserció social

TEB Putxet, SCCL

Arxiu fotogràfic

Veure totes les fotografies