Conveni entre la Diputació de Barcelona i l'Obra Social "la Caixa"
per a la conservació dels espais naturals

Capçalera3

Està a: Inici » Els Projectes » Projectes de Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac » Projecte de realització de treballs de millora d’hàbitat per a l’àliga perdiguera (fase 2)

Projecte de realització de treballs de millora d’hàbitat per a l’àliga perdiguera (fase 2)

Projecte de realització de treballs de millora d’hàbitat per a l’àliga perdiguera (fase 2)

Objectius:

Realitzar actuacions de conservació i millora de l’hàbitat de l’àliga perdiguera.
Millorar les condicions d’hàbitat favorables per al conill i la perdiu, espècies presa de l’àliga perdiguera.
Afavorir el desenvolupament i creixement de la regeneració natural de roure i alzina.
Incidir positivament en la prevenció d’incendis amb la reducció de combustible vegetal en superfície.
Potenciar la biodiversitat amb la creació d’espais oberts.

Actuacions previstes:

Realitzar la selecció de tanys a les soques rebrotades de roure i alzina, i poda de les branques inferiors dels rebrots seleccionats.
Eliminar les restes vegetals procedents de la selecció de tanys i de la poda.
Crear i mantenir espais oberts realitzant una estassada selectiva de l’estrat arbustiu.
Realitzar cordons vegetals seguint les corbes de nivell amb les restes procedents de la tallada de la fusta cremada.
Recuperar antics camps de conreu.
Construir un tancat, un cobert i uns abeuradors pel ramat ovi que pastura la zona.
Realitzar la secció de servei o obertura de caixa als camins principals amb l’eliminació de tot tipus de vegetació en una amplada d’1,5 metres a banda i banda de les pistes.

Resum:

L’àliga perdiguera (Hieraaetus fasciatus), classificada com a espècie vulnerable per la UICN, és un rapinyaire diürn típic de la zona mediterrània. A Catalunya conviu amb l’home a les serralades litorals i prelitorals (actualment hi ha 65 parelles) i és un bon indicador de l’estat de conservació dels ecosistemes.

Als anys 70, al massís de Sant Llorenç del Munt hi havia quatre territoris ocupats per l’àliga, constituint una de les zones més poblades per aquest rapinyaire a Europa, però durant els anys 80 i 90 aquests espais foren successivament abandonats i, actualment, ja no s’hi troba aquesta espècie. El projecte és una prova pilot per millorar l’hàbitat d’un d’aquests quatre espais, planificant una gestió agrícola, ramadera i forestal adequada i intentant que aquesta millora global afavoreixi la recuperació de les poblacions de perdiu i conill, espècies presa dels rapinyaires, i a la reocupació de l’hàbitat per l’àliga perdiguera.

La zona d’actuació se centra a la Vall d’Horta, espai afectat per un incendi forestal que cremà més de 4.500 hectàrees al Vallès Occidental i al Bages l’agost de 2003. Després d’aquest incendi, la Diputació de Barcelona ha promogut diverses actuacions amb l’objectiu comú de restaurar i recuperar les zones afectades. Concretament, aquest projecte planifica els següents treballs: la realització de cordons vegetals seguint les corbes de nivell amb les restes vegetals procedents de la tala de la fusta cremada, la selecció de tanys de les espècies arbòries rebrotadores (alzina i roure) i l’estassada selectiva de l’estrat arbustiu, per potenciar les espècies més interessants per a la fauna i possibilitar el manteniment de l’espai amb ramaderia extensiva.


Programa/es

Recuperació i manteniment d'espais oberts

L’abandonament de les zones rurals i la pèrdua de rendibilitat del sector primari provoquen l’abandonament d’antics camps de conreu i àrees de pastura, zones que, amb el temps, són envaïdes pel bosc. En aquest programa, s’inclouen els projectes amb actuacions dirigides a recuperar i mantenir espais oberts, aspectes positius per a la prevenció d’incendis i interessants des del punt de vista de la biodiversitat i la fauna.

Descripció tècnica

Data d'inici: 01/10/2008
Data de finalització: 31/12/2008
Espais naturals: Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac
Municipis: Sant Llorenç Savall
Unitats de treball: 12,00 ha
Inversió econòmica: 49.534,90 €
Fase d'execució: finalitzat

Empresa/es tècniques especialitzades

Treballs Forestals del Berguedà, SL

Empresa/es d'inserció social

TEB Putxet, SCCL

Arxiu fotogràfic

Veure totes les fotografies