Conveni entre la Diputació de Barcelona i l'Obra Social "la Caixa"
per a la conservació dels espais naturals

Capçalera3

Està a: Inici » Els Projectes » Projectes de Parc Natural del Montseny » Projecte de tancament de pastures i restauració dels entorns del Turó de l’Home al Parc Natural del Montseny

Projecte de tancament de pastures i restauració dels entorns del Turó de l’Home al Parc Natural del Montseny

Detall dels llistons de castanyer col•locats entre pals. Març 2008

Objectius:
Consolidació de les diverses estructures constructives com a elements de restauració.
Recuperar la funcionalitat per a la que foren creat, d’acord amb el projecte de recuperació de les pastures.
Reordenar els usos i la mobilitat tant de les persones com dels ramats de l’àrea objecte d’intervenció.
Delimitar les zones restaurades dels entorns impedint l’accés d’animals i vehicles.

Actuacions previstes:
Realització d’una tanca ramadera, que es farà al magatzem utilitzant aspres i estaques, i la seva posterior instal•lació sobre el territori.
Instal•lació d’un pas canadenc a la zona de Plana Amagada, per tal que el bestiar no pugui arribar a la zona en regeneració a través de la carretera.
Realització d’una tanca protectora amb fusta i acer, homologada com a tanca de seguretat, per tal de substituir la que existeix actualment, metàl•lica i en molt mal estat

Dins del parc natural del Montseny i, en concret, al cim del turó de l’Home i al cim veí del Puig Sesolles es trobaven un conjunt d’instal•lacions d’observació meteorològica i de telecomunicació que produien un notable impacte paisatgístic, en un sector del parc que compta amb un paisatge singular, configurat per l’existència d’un estatge de vegetació supraforestal, arbustiva i herbàcia, d’afinitat subalpina en un massís del sistema orogràfic prelitoral.

El Ministeri de Defensa i la Diputació de Barcelona van signar un conveni, en data 26 de novembre de 1998, que comporta la cessió a aquesta institució de l’ús d’una part important de les instal•lacions i edificis de la base militar de Puig Sesolles, conservant-ne el ministeri la titularitat. Això ha permès a l’òrgan gestor del parc dur a terme un programa de restauració d’aquest sector del parc, que ha comportat l’enderroc i supressió de la major part d’instal•lacions i edificacions de l’antic recinte militar i, per tant, la restauració del paisatge de Puig Sesolles, així com la concentració en aquest indret de les instal•lacions actualment emplaçades al turó de l’Home, en millors condicions tècniques i amb un menor impacte paisatgístic, per tal d’abordar, també, la restauració i naturalització del cim més alt del Montseny.
El conjunt d’actuacions que s’han dut a terme i les que encara resten per fer, per tal d’ordenar els usos actuals i assolir una restauració i millora del paisatge del turó de l’Home, el Puig Sesolles i el seu entorn, es recullen en un pla director elaborat pel Servei de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona.


Programa/es

Restauració d'àrees degradades

En el conveni també s’executen projectes destinats a recuperar zones degradades per usos anteriors o efectes antròpics, com poden ser la restauració d’antics abocadors, d’antigues mines abandonades o d’edificacions que cal enderrocar per restaurar l’entorn.

Descripció tècnica

Data d'inici: 15/12/2007
Data de finalització: 29/02/2008
Espais naturals: Parc Natural del Montseny
Municipis: Fogars de Montclús
Unitats de treball: 41,00 ut
Inversió econòmica: 60.073,21 €
Fase d'execució: finalitzat

Empresa/es tècniques especialitzades

TALHER, SA

Empresa/es d'inserció social

Recursos, Empresa d'Inserció

Arxiu fotogràfic

Veure totes les fotografies