Conveni entre la Diputació de Barcelona i l'Obra Social "la Caixa"
per a la conservació dels espais naturals

Capçalera3

Està a: Inici » Els Projectes » Projectes de Parc Natural del Montseny » Restauració de boscos afectats per incendis forestals al Parc Natural del Montseny

Restauració de boscos afectats per incendis forestals al Parc Natural del Montseny

Visió general de les zones de treball. Gener 2008

Objectius:
Mantenir el caràcter mixt del bosc respectant les associacions arbòries: alzinar, sureda, pineda, roureda de roure pènol i martinenc.
Reduir l’excés de la cobertura de sotabosc.
Millorar el creixement del regenerat i l’aspecte sanitari de la massa arbòria existent.
Aconseguir una massa arbòria estructurada.
Reduir els fenòmens que produeixen l’erosió.

Actiuacions Previstes:
Realitzar treballs de millora de la regeneració natural del bosc cremat, fent treballs d’estassada, selecció de rebrots, tallada i trossejat d’arbres morts i poda baixa dels arbres que es troben en bon estat.
Crear franges de prevenció d’incendis de baixa combustibilitat a banda i banda de camins, aclarint el bosc i estassant la vegetació en una amplada de 10 metres a l’entorn de camí o pista.
Arranjar els camins principals d’accés a les zones de treball, realitzant els treballs necessaris d’excavació de cunetes i reperfilament de talussos, a més del pas d’anivelladora necessari per poder portar a terme els treballs abans descrits.

Durant els darrers anys la Diputació de Barcelona ha anat, mitjançant la seva línia de subvencions, col•laborant amb diferents propietaris forestals afectats per l’incendi de l’any 94 en la realització de diferents treballs de regeneració dels boscos cremats. Aquesta col•laboració per tant, s’ha fet dins del marc formal establert per l’administració gestora del parc amb la gent que viu i/o desenvolupa la seva activitat dins l’àmbit de l’espai protegit.

L’any 2005 es va fer un estudi de la situació actual de les finques afectades per aquest incendi, per tal d’obtenir dades sobre els treballs que s’havien realitzat fins ara, la regeneració natural que presentaven aquestes finques i les necessitats d’actuació per tal que els propietaris puguin obtenir uns beneficis futurs. Es creu per tant urgent realitzar fels treballs necessaris en finques públiques i poder col•laborar amb la propietat forestal per poder millorar l’estabilitat de la massa forestal el més ràpidament possible , i assegurar d’aquesta manera el seu manteniment.


Programa/es

Millora forestal de zones afectades pels incendis

Agrupa els projectes que detallen treballs forestals per a la recuperació de zones cremades. A les àrees que es regeneren de forma natural, es planifiquen actuacions per accelerar el procés natural (com ara la selecció de tanys de roure i alzina o l’aclarida de pi blanc en zones amb regeneració excessiva d’aquesta espècie), i en els sectors sense regeneració d’espècies arbòries, es preveu l’execució de reforestacions.

Descripció tècnica

Data d'inici: 07/01/2008
Data de finalització: 04/02/2008
Espais naturals: Parc Natural del Montseny
Municipis: Gualba
Unitats de treball: 8,40 ha
Inversió econòmica: 60.768,96 €
Fase d'execució: finalitzat

Empresa/es d'inserció social

Fundació Acció Baix Montseny

Arxiu fotogràfic

Veure totes les fotografies