Conveni entre la Diputació de Barcelona i l'Obra Social "la Caixa"
per a la conservació dels espais naturals

Capçalera3

Està a: Inici » Els Projectes » Projectes de Parc Natural del Montseny » Projecte executiu de restauració i integració paisatgística de la carretera d’accés al Turó de l’Home

Projecte executiu de restauració i integració paisatgística de la carretera d’accés al Turó de l’Home

Treballs d’eliminació d’elements construïts d’elevat impacte ambiental. Maig 2012

Objectvius

Regular l’accés motoritzat al Turó de l’Home.

Restauració de la carretera d’accés al Turó per a ús restringit a serveis propis.

Restauració paisatgística de l’entorn per reduir l’impacte ambiental.

Reforçament de la seguretat i senyalització.

Demolició de paviment i altres elements construïts.

Retirada de la capa compactada (subbase) i asfalt.

Subsolament del terreny, sembra i plantació d’espècies.

Condicionament de la xarxa de drenatge.

Restauració de murets de pedra.


Actuacions previstes:

Un dels punts més emblemàtics del Parc Natural del Montseny és el Turó de l’Home, que amb 1706 metres és el punt més elevat del Parc. El Pla director del Turó de l’Home té com a objectiu l’ordenació d’un dels punts més emblemàtics del Parc.

El projecte preveu la restauració dels accessos al Turó de l’Home per tal de convertir la carretera actual en un camí de servei. Per aconseguir-ho es faran treballs destinats a eliminar part de l’asfalt i la seva restauració, millora de la xarxa de drenatge i eliminació d’elements d’elevat impacte ambiental.


Programa/es

Restauració d'àrees degradades

En el conveni també s’executen projectes destinats a recuperar zones degradades per usos anteriors o efectes antròpics, com poden ser la restauració d’antics abocadors, d’antigues mines abandonades o d’edificacions que cal enderrocar per restaurar l’entorn.

Descripció tècnica

Data d'inici: 01/05/2012
Data de finalització: 31/10/2012
Espais naturals: Parc Natural del Montseny
Municipis: Fogars de Montclús
Unitats de treball: 0,00
Inversió econòmica: 184.009,73 €
Fase d'execució:

Empresa/es d'inserció social

DIMAS, empresa d'inserció

Arxiu fotogràfic

Veure totes les fotografies