Conveni entre la Diputació de Barcelona i l'Obra Social "la Caixa"
per a la conservació dels espais naturals

Capçalera3

Està a: Inici » Els Projectes » Projectes de Parc Natural del Montseny » Millora d’hàbitats aquàtics d’especial interès (Vall de Santa Fe del Montseny)

Millora d’hàbitats aquàtics d’especial interès (Vall de Santa Fe del Montseny)

Vista general de la finca Vallforners. Juliol 2012

Objectvo:

Consolidació, millora i protecció d’hàbitats aquàtics d’especial interès.

Recuperació i restauració ambiental de zones d’àrea d’influència de torrents.

Senyalització interpretativa dels hàbitats aquàtics d’interès.

Arranjament de basses.

Creació de noves basses per a la fauna.

Instal•lació de drenatges per alimentar molleres.

Treballs de millora sobre la vegetació en zones d’influència d’hàbitats de ribera.

Construcció d’un sistema de depuració d’aigües residuals amb sistema de llacunatge.

Actuacions previstes:

La millora d’espais fluvials és un eix bàsic de la planificació dels sistemes naturals de la xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona. El clima i l’aigua són alguns dels factors que caracteritzen els ambients centroeuropeus del Parc.

La Vall de Santa Fe és un dels punts de major freqüentació de visitants al Montseny. Això comporta una amenaça als ambients més vulnerables, especialment els d’amients humits. Per aquest motiu es faran actuacions destinades a restaurar i protegir els ambients riparis i humits. Alhora, al torrent de Vallforners també es faran actuacions de disminució d’impacte per part dels visitants del parc.


Programa/es

Millora dels espais fluvials i formacions de ribera

Inclou els projectes que recullen treballs de gestió, intervencions de millora i actuacions de conservació dels boscos de ribera i espais fluvials, com per exemple: tales sanitàries, eliminació de restes vegetals i estassada del matoll, eliminació d’espècies al·lòctones (canya, ailant, robínia, etc.) i substitució d’aquestes per espècies pròpies de les zones humides.

Descripció tècnica

Data d'inici: 01/06/2012
Data de finalització: 31/12/2012
Espais naturals: Parc Natural del Montseny
Municipis: Fogars de Montclús, Tagamanent
Unitats de treball: 0,00
Inversió econòmica: 158.393,77 €
Fase d'execució: finalitzat

Empresa/es d'inserció social

Fundació Acció Baix Montseny

Arxiu fotogràfic

Veure totes les fotografies