Conveni entre la Diputació de Barcelona i l'Obra Social "la Caixa"
per a la conservació dels espais naturals

Capçalera3

Està a: Inici » Els Projectes » Projectes de Parc Natural del Montseny » Valorització de la biomassa per a la seva utilització com a combustible de calderes (2a fase: realització de treballs forestals)

Valorització de la biomassa per a la seva utilització com a combustible de calderes (2a fase: realització de treballs forestals)

Estat dels alzinars i rouredes abans de la realització dels treballs forestals. Maig 2011

Objectius:

Realitzar treballs forestals per adaptar els boscos existents a les intervencions futures d’extracció de biomassa, d’acord amb els mètodes de gestió forestal més adequats en funció del tipus de bosc existent i de les seves característiques (topografia, accessibilitat, etc) que s’han decidit després de la realització de les proves pilot (fase 1 del projecte)

Assessorar a la propietat en matèria de venda del producte (biomassa) i recerca de mercat per vendre els excedents d’estella generats

Gestionar els boscos de la zona, conduint-los cap a estructures més estables, amb menys combustible i més defensables davant de pertorbacions com els incendis forestals

Treballar per la prevenció d’incendis forestals, amb la realització de la secció de servei de les pistes principals i l’estessada selectiva de l’estrat arbustiu

Actuacions previstes:

Realitzar esporgues, estessades selectives de matoll i tallades de selecció o de millora en els boscos que en un futur seran aprofitats per a l’extracció de biomassa per estella

Realitzar la secció de servei a les pistes principals, com a mesura de prevenció d’incendis

Els boscos del Montseny eren, antigament, una font d’energia tèrmica molt utilitzada, essent el carboneig, l’aprofitament de la fusta per l’elaboració de carbó, una de les activitats forestals més esteses. A més, els boscos també eren aprofitats per fer fusta per a la construcció, i per la fabricació d’eines de treball de camp. Però el canvi de necessitats energètiques, el manteniment del preu de la fusta, i l’augment dels costos de la mà d’obra, ha provocat un abandonament generalitzat en la gestió de gran part dels boscos de Catalunya. Com a conseqüència, els boscos del Montseny presenten una elevada densitat d’arbres, amb una estructura dominant de diàmetres petits i un sotabosc ben desenvolupat, fet que implica una elevada càrrega potencial de combustible i, per tant, un risc d’incendi associat elevat.

L’aprofitament de fusta com a font d’energia va ser substituït pels combustibles fòssils, amb un preu a l’alça durant els darrers anys i uns costos ambientals cada dia més qüestionats. Per aquests motius, hi ha una sèrie de compromisos internacionals per fomentar l’ús de les energies renovables, entre elles la biomassa. D’uns anys ençà s’han anat desenvolupant diversos projectes d’instal.lació de calderes de biomassa, planificant la gestió dels boscos propers com a eina de subministrament de matèria primera. L’ADF Montseny Ponent s’ha plantejat com a repte de futur l’ús energètic tèrmic de la biomassa, tant per fomentar la gestió dels boscos del seu àmbit de treball, com per fomentar l’ús d’energies alternatives de futur. Cal, per tant, analitzar els diversos interessos que convergeixen en la gestió dels boscos, fixar els objectius tenint en compte les diferents components d’una estructura d’aprofitament sostenible de la biomassa d’origen forestal, actualitzar l’estat de la qüestió i deduir-ne les actuacions de futur a considerar en una estratègia global d’equilibri dels boscos.


Programa/es

Millora dels hàbitats forestals

Inclou els projectes que recullen treballs de gestió, intervencions de millora i actuacions de conservació de les masses forestals, com per exemple: aclarides, tales sanitàries, eliminació de restes vegetals i estassada del matoll.

Prevenció d'incendis forestals

Els incendis forestals són pertorbacions habituals a les zones mediterrànies i les darreres dècades han afectat milers d’hectàrees de la província de Barcelona. Des de fa anys, s’estan executant projectes en els espais naturals relacionats amb la prevenció d’incendis que recullen actuacions com ara la realització i manteniment de franges de baixa combustibilitat i de seccions de servei, i l’arranjament de la xarxa viària bàsica.

Descripció tècnica

Data d'inici: 01/05/2011
Data de finalització: 31/12/2011
Espais naturals: Parc Natural del Montseny
Municipis: Aiguafreda, El Brull, Seva, Tagamanent
Unitats de treball: 30,00 ha
Inversió econòmica: 27.230,53 €
Fase d'execució: finalitzat

Empresa/es tècniques especialitzades

Treballs Forestals Presegué, SCP

Empresa/es d'inserció social

Associació Sant Tomàs P.A.R.M.O - TAC-OSONA

Arxiu fotogràfic

Veure totes les fotografies