Conveni entre la Diputació de Barcelona i l'Obra Social "la Caixa"
per a la conservació dels espais naturals

Capçalera3

Està a: Inici » Els Projectes » Projectes de Parc Natural del Montseny » Desenvolupament del Pla Director del Massís del Matagalls. Fase III

Desenvolupament del Pla Director del Massís del Matagalls. Fase III

Visió general de l’estat final. Juliol 2009

Objectius:
Recuperar i restaurar l’antiga traça del camí de Sant Marçal a Coll Pregon, un dels accessos al cim del Matagalls. Ordenar els accessos al Matagalls eliminant l’impacte de les dreceres. Eliminar els processos de degradació existents. Donar continuïtat als diferents itineraris existents.

Actuacions:
Restaurar els trams degradats amb la implantació de tepes herbàcies i la col·locació de pedres per a l’estabilització de talussos. Senyalitzar i adequar un pas principal cap al cim.

El projecte inclou la realització de treballs de recuperació i restauració del camí d’accés al Matagalls des de Sant Marçal, punt d’alta freqüentació i itinerari clàssic per pujar al cim. Actualment, hi ha diversos camins que accedeixen de forma paral·lela al cim i s’observa una àmplia franja de terreny afectada per problemes d’erosió. La falta d’un camí clarament senyalitzat ha comportat que la zona es vagi degradant amb la pèrdua de cobertura herbàcia inicialment i del sòl posteriorment.


Programa/es

Restauració d'àrees degradades

En el conveni també s’executen projectes destinats a recuperar zones degradades per usos anteriors o efectes antròpics, com poden ser la restauració d’antics abocadors, d’antigues mines abandonades o d’edificacions que cal enderrocar per restaurar l’entorn.

Descripció tècnica

Data d'inici: 01/11/2008
Data de finalització: 30/04/2009
Espais naturals: Parc Natural del Montseny
Municipis: El Brull, Viladrau
Unitats de treball: 0,00
Inversió econòmica: 55.639,87 €
Fase d'execució: finalitzat

Empresa/es tècniques especialitzades

Naturalea Conservació, SL

Arxiu fotogràfic

Veure totes les fotografies