Conveni entre la Diputació de Barcelona i l'Obra Social "la Caixa"
per a la conservació dels espais naturals

Capçalera3

Està a: Inici » Els Projectes » Projectes de Parc Natural del Montseny » Itinerari adaptat de la Vall de Santa Fe. Segona fase

Itinerari adaptat de la Vall de Santa Fe. Segona fase

Estat final del sender adaptat. Juliol 2010

Objectius:

Millorar l’accessibilitat del parc.

Millorar l’ordenació dels usos als entorns de Santa Fe.

Habilitar un itinerari a les proximitats del centre d’informació de Can Casades.

Actuacions previstes:

Millorar la rasant del camí.

Disminuir el pendent longitudinal del camí amb murs i escolleres.

Instal•lar elements de seguretat: amb baranes i vorades.

Col•locació de ponts i passeres.

Senyalització de l’itinerari.

La millora de la xarxa d’infrastructures i senyalització és un dels eixos de la planificació dels sistemes naturals de la xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona per millorar la xarxa d’itineraris i d’ús de lleure. Amb aquesta voluntat es vol augmentar l’oferta d’itineraris i serveis exteriors, amb diseny i accessibilitat per a tothom, en els entorns de la Vall de Santa Fe. Aquest és un dels espais del Parc Natural del Montseny que registra un més alt índex de freqüentació. Habilitar un recorregut que pugui ser apte per a tot tipus de persones va fer que fa dos anys s’iniciessin les obres de construcció de l’itinerari que enllaça Can Casades amb la font del Frare.
Empresa: Dimas, empresa d’inserció

[+] informació a la web de l'itinerari adaptat


Programa/es

Millora de la xarxa d'infraestructures i senyalització

Agrupa els projectes de millora de la xarxa bàsica d’infraestructures dels espais naturals, així com els treballs de senyalització d’aquestes. Les actuacions més importants estan relacionades amb la millora del ferm de les vies i la construcció de cunetes i obres de fàbrica.

Descripció tècnica

Data d'inici: 01/06/2010
Data de finalització: 31/12/2010
Espais naturals: Parc Natural del Montseny
Municipis: Fogars de Montclús
Unitats de treball: 300,00 m
Inversió econòmica: 86.170,90 €
Fase d'execució: finalitzat

Empresa/es d'inserció social

DIMAS, empresa d'inserció

Arxiu fotogràfic

Veure totes les fotografies