Conveni entre la Diputació de Barcelona i l'Obra Social "la Caixa"
per a la conservació dels espais naturals

Capçalera3

Està a: Inici » Els Projectes » Projectes de Parc Natural del Montseny » Projecte de recuperació de prats de dall

Projecte de recuperació de prats de dall

Treballs d’eliminació de vegetació invasora. Maig 2010

Objectius:

Recuperació i millora d’espais oberts.

Millora dels recursos pastorals del Parc.

Mantenir la diversitat d’espècies herbàcies de comunitats de prats.

Actuacions previstes:

Eliminar vegetació arbustiva i semiarbòria perimetral.
Llaurat i sembra d’espècies pratenses.

Control d’irrigació.

Gestió pratense amb dallades i aprofitament a dent per ramat.
El manteniment d’hàbitats oberts és un dels eixos de la planificació dels sistemes naturals de la xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona. L’abandonament de terres agrícoles i la disminució de l’activitat ramadera extensiva provoca canvis d’usos del sòl i també la pèrdua de biodiversitat en els ecosistemes agroforestals. Els prats de dall són unes comunitats seminaturals instrurades i mantingudes pels ramaders mitjançant una sèrie de pràctiques agrícoles com el dall, el redall, l’adob, la irrigació i la pastura temporal. El manteniment d’aquestes tècniques pradenques ha permès que es formessin hàbitats de gran valor cultural i biològic, i que a més, permeten alhora l’explotació agrícola tradicional i el manteniment d’interessants comunitats vegetals i animals.


Programa/es

Recuperació i manteniment d'espais oberts

L’abandonament de les zones rurals i la pèrdua de rendibilitat del sector primari provoquen l’abandonament d’antics camps de conreu i àrees de pastura, zones que, amb el temps, són envaïdes pel bosc. En aquest programa, s’inclouen els projectes amb actuacions dirigides a recuperar i mantenir espais oberts, aspectes positius per a la prevenció d’incendis i interessants des del punt de vista de la biodiversitat i la fauna.

Descripció tècnica

Data d'inici: 01/10/2009
Data de finalització: 31/12/2010
Espais naturals: Parc Natural del Montseny
Municipis: Arbúcies, Fogars de Montclús, Montseny, Riells, Tagamanent, Viabrea
Unitats de treball: 18,15 ha
Inversió econòmica: 39.380,06 €
Fase d'execució: finalitzat

Empresa/es d'inserció social

Fundació Acció Baix Montseny

Arxiu fotogràfic

Veure totes les fotografies