Conveni entre la Diputació de Barcelona i l'Obra Social "la Caixa"
per a la conservació dels espais naturals

Capçalera3

Està a: Inici » Els Projectes » Projectes de Parc Natural del Montseny » Recuperació de pastures al Pla de la Calma al Parc Natural del Montseny

Recuperació de pastures al Pla de la Calma al Parc Natural del Montseny

Ramat a les pastures del Pla de la Calma. Març 2008

Objectius:

Recuperar espais oberts, necessaris tant per la fauna, com per la biodiversitat i la prevenció d’incendis.
Ajudar al manteniment de les zones de pastures i camps de conreu dels entorns.
Revitalitzar el sector primari d’aquesta zona del Parc Natural del Montseny.

Actuacions previstes:

Trituració d'espècies arbustives.
Sembra de pastures.
L'objectiu d'aquest projecte consisteix en potenciar les explotacions agropecuàries tradicionals que encara mantenen la seva activitat en l’àmbit del Pla de la Calma, i realitzar aquells treballs de millora necessaris per tal de recuperar l’estructura de mosaic i la diversitat natural i paisatgística pròpia dels terrenys de muntanya dedicats a una activitat d’aprofitament ramader de caràcter extensiu.

Els treballs de millora estan destinats a recuperar i posar en activitat els antics camps de conreu agrícola per a nous conreus o per pastura mitjançant sembra bé de cereals farratgers o d’espècies pradenques, els prats de dall, les pastures naturals i els terrenys forestals esclarissats pròxims dedicats tradicionalment a l’aixopluc del ramat i l’aprofitament del gla en les estacions amb menys disponibilitat d’herbes. També es proposa la recuperació de totes aquelles infrastructures que feien possible la conservació i el funcionament d’aquestes unitats d’explotació: parets de feixes, rases de desguàs, basses, abeuradors, ....


Programa/es

Recuperació i manteniment d'espais oberts

L’abandonament de les zones rurals i la pèrdua de rendibilitat del sector primari provoquen l’abandonament d’antics camps de conreu i àrees de pastura, zones que, amb el temps, són envaïdes pel bosc. En aquest programa, s’inclouen els projectes amb actuacions dirigides a recuperar i mantenir espais oberts, aspectes positius per a la prevenció d’incendis i interessants des del punt de vista de la biodiversitat i la fauna.

Descripció tècnica

Data d'inici: 25/03/2008
Data de finalització: 15/06/2008
Espais naturals: Parc Natural del Montseny
Municipis: Tagamanent
Unitats de treball: 17,97 ha
Inversió econòmica: 45.985,95 €
Fase d'execució: finalitzat

Empresa/es tècniques especialitzades

Els Avis de la Fusta, SL

Arxiu fotogràfic

Veure totes les fotografies