Conveni entre la Diputació de Barcelona i l'Obra Social "la Caixa"
per a la conservació dels espais naturals

Capçalera3

Està a: Inici » Els Projectes » Projectes de Espai Natural de les Guilleries-Savassona » Restauració de la font de Cal Guarda a l'Espai Natural de Guilleries - Savassona

Restauració de la font de Cal Guarda a l'Espai Natural de Guilleries - Savassona

Estat de la font de Cal Guarda durant els treballs. Gener 2008

Objectius:

Restauració de la font de Cal Guarda
Adaptació de la font des del punt de vista de l’ús com a espai de lleure
Millora forestal de l’entorn
Realitzar treballs per a restaurar la font: recuperació del mur de retenció de terres i millora de la surgència i dels sistemes de recollida i desguàs de l’aigua
Realitzar obres per a consolidar els dos petits bancs existents al costat del brollador
Realitzar la poda estructural dels arbres i arbustos de l’entorn de la font, i eliminar les restes vegetals

Actuacions previstes:

El Consorci de l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona ha iniciat la restauració de diverses fonts d’aquest espai. Les actuacions formen part del programa de restauració de fonts i basses a l'Espai Natural de Guilleries-Savassona, redactat entre 2006 i 2007 en el marc del Conveni de col•laboració entre la Caixa i la Diputació de Barcelona.

Les quaranta-cinc fonts i seixanta-dos basses inventariades en tot l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona es troben localitzades de forma desigual i esparsa sobre el territori. En el programa de restauració només es fa front als problemes resultat de l'abandonament de les fonts i les basses. Tanmateix, per aconseguir una bona recuperació de l'àmbit, cal actuar a nivell d'aqüífer que és en definitiva el principal responsable de la manca general d'aigua als punts estudiat


Programa/es

Restauració d'àrees degradades

En el conveni també s’executen projectes destinats a recuperar zones degradades per usos anteriors o efectes antròpics, com poden ser la restauració d’antics abocadors, d’antigues mines abandonades o d’edificacions que cal enderrocar per restaurar l’entorn.

Descripció tècnica

Data d'inici: 07/01/2008
Data de finalització: 21/01/2008
Espais naturals: Espai Natural de les Guilleries-Savassona
Municipis: Folgueroles
Unitats de treball: 1,00 ut
Inversió econòmica: 9.453,40 €
Fase d'execució: finalitzat

Empresa/es tècniques especialitzades

Naturalea Conservació, SL

Empresa/es d'inserció social

L'Associació, Centre de Formació i Prevenció

Arxiu fotogràfic

Veure totes les fotografies