Conveni entre la Diputació de Barcelona i l'Obra Social "la Caixa"
per a la conservació dels espais naturals

Capçalera3

Està a: Inici » Els Projectes » Projectes de Espai Natural de les Guilleries-Savassona » Obres de millora del camí de Can Coromines a l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona

Obres de millora del camí de Can Coromines a l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona

Adaptació del ferm del camí de Can Coromines. Maig 2006

Objectius:
Millorar l’estat actual del camí, amb la reparació i l’anivellament de la plataforma del camí de Can Coromines amb aportació d’una base de tot-u, formació de cunetes, excavació de rases i instal·lació d’obres de fàbrica per al correcte drenatge del camí.
Millorar els accessos de cara a la mobilitat veïnal i la prevenció i extinció d’incendis.

Actuacions:
Moviment de terres. El moviment de terres consisteix en el rasat de l’actual esplanada eliminant les petites irregularitats, així com la formació de cunetes, pous de cuneta i rases necessàries per facilitar la correcta evacuació de les aigües.
Ferms i paviments. Es preveu una base de tot-u de 8 cm en tot el traçat del camí.
Els Plans de prevenció d’incendis defineixen una xarxa viària bàsica que cal mantenir en un estat òptim de conservació per garantir l’accés dels mitjans d’extinció en cas d’un incendi forestal. En aquest espai, hi ha tres camins importants des del punt de vista de l’accessibilitat que requereixen d’obres per tal d’assegurar el seu manteniment i fer-los transitables.


Programa/es

Millora de la xarxa d'infraestructures i senyalització

Agrupa els projectes de millora de la xarxa bàsica d’infraestructures dels espais naturals, així com els treballs de senyalització d’aquestes. Les actuacions més importants estan relacionades amb la millora del ferm de les vies i la construcció de cunetes i obres de fàbrica.

Descripció tècnica

Data d'inici: 01/12/2005
Data de finalització: 01/04/2006
Espais naturals: Espai Natural de les Guilleries-Savassona
Municipis: Tavèrnoles
Unitats de treball: 2,86 km
Inversió econòmica: 15.725,64 €
Fase d'execució: finalitzat

Empresa/es tècniques especialitzades

Obres i Paviments Bou, SL

Arxiu fotogràfic

Veure totes les fotografies