Conveni entre la Diputació de Barcelona i l'Obra Social "la Caixa"
per a la conservació dels espais naturals

Capçalera3

Està a: Inici » Els Projectes » Projectes de Espai Natural de les Guilleries-Savassona » Obres de millora del camí de Can Tordera a l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona

Obres de millora del camí de Can Tordera a l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona

Adaptació del ferm del camí de Cant Tordera. Maig 2006

Objectius:
Millorar l’estat actual del ferm del camí en els trams que han aparegut flonjalls a l’asfalt, per garantir la seguretat a la circulació.
Millorar els accessos de cara a la mobilitat veïnal i la prevenció i extinció d’incendis.

Actuacions:
Moviment de terres. El moviment de terres consisteix en la demolició del paviment afectat per flonjalls fins a una profunditat de 10 cm.
Col·locació de la capa base. Es preveu una sub-base de tot-u de 8 cm per sota del paviment d’asfalt.
Paviments bituminosos. Sobre la base de tot-ú es realitzarà l’estesa d’una capa de M.B.C. tipus D-20 de 4 cm de gruix i posterior tractament superficial mitjançant rec monocapa simple amb emulsió bituminosa ECR-1.

Els Plans de prevenció diIncendis defineixen una xarxa viària bàsica que cal mantenir en un estat òptim de conservació per garantir l’accés dels mitjans d’extinció en cas d’un incendi forestal. En aquest espai, hi ha tres camins importants des del punt de vista de l’accessibilitat que requereixen d’obres per tal d’assegurar el seu manteniment i fer-los transitables.


Programa/es

Millora de la xarxa d'infraestructures i senyalització

Agrupa els projectes de millora de la xarxa bàsica d’infraestructures dels espais naturals, així com els treballs de senyalització d’aquestes. Les actuacions més importants estan relacionades amb la millora del ferm de les vies i la construcció de cunetes i obres de fàbrica.

Descripció tècnica

Data d'inici: 01/12/2005
Data de finalització: 01/04/2006
Espais naturals: Espai Natural de les Guilleries-Savassona
Municipis: Vilanova de Sau
Unitats de treball: 0,95 km
Inversió econòmica: 29.870,48 €
Fase d'execució: finalitzat

Empresa/es tècniques especialitzades

Obres i Paviments Bou, SL

Arxiu fotogràfic

Veure totes les fotografies