Conveni entre la Diputació de Barcelona i l'Obra Social "la Caixa"
per a la conservació dels espais naturals

Capçalera3

Està a: Inici » Els Projectes » Projectes de . » Projecte de millora de la Roureda de les Tàpies

Projecte de millora de la Roureda de les Tàpies

Aspecte general de la roureda amb arbres de grans dimensions. Novembre 2018

Objectius:

El sanejament i la millora forestal del bosc.
Ordenar els accessos a la roureda.
Millorar la qualitat del sòl i el drenatge.

Actuacions previstes:

Realitzar treballs de sanejament de la roureda vella.
Realitzar treballs de tallada de selecció i millora de la roureda jove.
Esponjament del sòl i augment de la matèria orgànica.
Anul·lació de camins i execució de nous camins.
Creació d’aparcament i instal·lació de tanques.
Creació de rases de desguàs i construcció de gual.

La Roureda de les Tàpies és un indret singular per la presència de roures de grans dimensions i emblemàtic per a la població local i comarcal. Actualment l’espai té un ús social i públic, ja que sovint s’utilitza com a zona de trobada, aparcament i esbarjo familiar de veïns i visitants. Hi trobem roures vells amb exemplars de grans dimensions i que no és habitual de trobar (són escassos). Aquesta roureda amb arbres grans presenta símptomes del que es coneix com a decaïment, un conjunt d’accions que actuen conjuntament, com poden ser l’afectació per malalties o plagues forestals, la compactació del sòl, la deficiència hídrica, etc, i que produeix la presència de branques mortes (i pot produir la mort de l’arbre) i una baixa vitalitat de la massa. Tot i que no es coneix l’edat d’aquests arbres, no es creu que hagin arribat a la senescència, ja que el roure pot viure centenars d’anys. Les actuacions que es proposen han d’anar encaminades a disminuir la compactació del sòl, millorar el sistema radicular dels arbres, i a un sanejament i millora forestal general. També s’hi troba un rodal de bosc jove i mixt de roure, alzina i pins. Es tracta d’un bosc amb densitat excessiva, i que els peus competeixen entre ells per l’aigua i l’espai. El valor d’aquest bosquet recau en que serà el futur bosc de roures que arribin a grans dimensions (bosc substitut a llarg termini). Mentrestant, es planteja treballs de millora forestal per tal de mantenir una massa mixta sana i estable.


Programa/es

Millora dels hàbitats forestals

Inclou els projectes que recullen treballs de gestió, intervencions de millora i actuacions de conservació de les masses forestals, com per exemple: aclarides, tales sanitàries, eliminació de restes vegetals i estassada del matoll.

Millora de la infraestructura verda local

Els ecosistemes naturals i seminaturals poden proporcionar beneficis per a les persones afavorint la seva qualitat de vida. Aquests sistemes poden estar formats per boscos, conreus, rius, etc. Els beneficis que generen se’ls coneix com a serveis ecosistèmics. Una de les funcions de la infraestructura verda és disposar d’aquesta xarxa de zones naturals i seminaturals, de manera planificada i gestionada, per tal d’aconseguir el màxim de serveis per a les persones. La millora de la infraestructura verda local consisteix en un conjunt d’actuacions dirigides a mantenir un medi natural més estable i actuar en la línia de diversificar, incrementar i optimitzar la prestació de serveis dels ecosistemes.

Descripció tècnica

Data d'inici: 01/04/2019
Data de finalització: 30/09/2019
Espais naturals: .
Municipis: Calders
Unitats de treball: 3,71
Inversió econòmica: 28.748,32 €
Fase d'execució: en execució

Empresa/es tècniques especialitzades

Treballs Forestals del Berguedà, SL

Empresa/es d'inserció social

DIMAS, empresa d'inserció

Arxiu fotogràfic

Veure totes les fotografies