Conveni entre la Diputació de Barcelona i l'Obra Social "la Caixa"
per a la conservació dels espais naturals

Capçalera3

Està a: Inici » Els Projectes » Projectes de Altres » Pla d’actuacions per a la recuperació de l’Espai Natural del Remolar

Pla d’actuacions per a la recuperació de l’Espai Natural del Remolar

Aspecte general de la vegetació del Remolar. Abril 2016

Objectius:

Millorar els hàbitats de l’espai natural del Remolar.
Assegurar el manteniment de la pineda de pi pinyer i millorar el seu estat sanitari.
Augmentar la pervivència i vigorositat de l’albereda.
Eliminar i controlar les espècies al·lòctones i/o invasores
Preservar i potenciar les comunitats d’orquídies autòctones existents.
Conservar i potenciar el valor faunístic de l’espai.

Actuacions previstes:

Treballs de millora sobre la pineda adulta
Treballs de millora sobre la pineda regenerada
Treballs de millora sobre l’albereda
Eliminació de les espècies al·lòctones
Altres actuacions de millora de l’espai
El Remolar és un espai que fins fa poc temps estava ocupat pel càmping el Toro Bravo, i que podia acollir fins a unes 15.000 persones durant l’estiu. Amb la naturalització dels voltants de l’aeroport del Prat es van eliminar part dels elements construïts que hi havia. Amb el temps l’espai va quedar en desús, i els seus valors naturals intrínsecs van anar en retrocés. És per això que va decidir realitzar-hi una gestió basada en donar als ecosistemes la possibilitat d’evolucionar naturalment d’acord amb la successió botànica. És a dir, se cerca fer una gestió molt subtil que porti l’espai a un estat tan proper al natural com es pugui. I es desestima fer una gestió artificialitzadora, que no aportaria res de positiu a l’entorn, ja prou antropitzat. Les necessitats més urgents que requeria aquesta gestió inicial mínima eren bàsicament dues: retirada dels elements artificials i eliminació en la mesura del possible de les espècies al•lòctones invasores.


Programa/es

Restauració d'àrees degradades

En el conveni també s’executen projectes destinats a recuperar zones degradades per usos anteriors o efectes antròpics, com poden ser la restauració d’antics abocadors, d’antigues mines abandonades o d’edificacions que cal enderrocar per restaurar l’entorn.

Descripció tècnica

Data d'inici: 01/09/2016
Data de finalització: 31/12/2016
Espais naturals: Altres
Municipis: Viladecans
Unitats de treball: 0,00
Inversió econòmica: 43.455,70 €
Fase d'execució: finalitzat

Arxiu fotogràfic

Veure totes les fotografies