Conveni entre la Diputació de Barcelona i l'Obra Social "la Caixa"
per a la conservació dels espais naturals

Capçalera3

Està a: Inici » Els Projectes » Projectes de Xarxa de Parcs Naturals » Estudi per a l’adaptació del programa escolar 'Viu el Parc' per a persones amb discapacitats i grups d’educació especial

Estudi per a l’adaptació del programa escolar 'Viu el Parc' per a persones amb discapacitats i grups d’educació especial

Visita dels escolars a un parc

Objectius:
Realització d’un estudi per adaptar el programa escolar 'Viu el parc' per als nens i nenes amb discapacitats físiques, sensorials i psíquiques, i per als grups d’educació especial, en l’àmbit dels municipis de l’àmbit de cada parc, fent d’aquesta una campanya a l’abast de tothom.

Actuacions:
Es proposen dues vies d’actuació:

A) En relació al col·lectiu de nens i nenes amb discapacitats:
Realitzar un cens dels nens i nenes amb discapacitats, en l’àmbit de cada parc.
Fer una llista de les diferents discapacitats i graus d’aquestes, i relacionar-les amb la capacitat de la campanya per integrar-les.
Fer una relació dels centres d’educació especial situats a l’àmbit de cada parc i per municipis, o propers al parc (que recullin els nens residents en aquell àmbit), amb una relació del nombre d’alumnes.
Fer una previsió, en funció de les dades obtingudes, del número i característiques dels nens i nenes que poden participar els propers tres anys en la campanya.
Fer una relació dels nens i nenes amb discapacitats, integrats en l’educació ordinària a les escoles de l’àmbit de cada parc.

B) En relació a la campanya escolar:
Valorar les possibilitats d’adaptació del programa d’activitats (tres models) existent.
Valorar les necessitats d’adaptació del material didàctic (tres models).
Valorar altres aspectes que puguin condicionar l’accés d’aquest col·lectiu a les activitats (econòmics, d’accessos...).
Valorar el perfil del personal que duu a terme el programa i detectar les necessitats formatives d’aquest, per atendre les noves necessitats.
Valorar les necessitats de nou personal o la participació dels professionals de les escoles participants.


Programa/es

Adaptació dels programes Viu el Parc i Coneguem els Nostres Parcs

Els programes de divulgació dels valors ambientals dels Parcs es volen apropar a les persones que tenen major dificultat d'accedir i interpretar el medi natural. Les actuacions van destinades a adaptar el material de divulgació existent, com el material educatiu en diferents formats (llibres en braile, jocs, etc) i facilitar l'accés per a persones amb mobilitat reduïda.

Descripció tècnica

Data d'inici: 04/07/2006
Data de finalització: 31/03/2007
Espais naturals: Xarxa de Parcs Naturals
Municipis:
Unitats de treball: 0,00
Inversió econòmica: 17.195,30 €
Fase d'execució: finalitzat

Arxiu fotogràfic

Veure totes les fotografies