Conveni entre la Diputació de Barcelona i l'Obra Social "la Caixa"
per a la conservació dels espais naturals

Capçalera3

Està a: Inici » Els Projectes » Projectes de Parc del Foix » Projecte de recuperació d’un tram del riu Foix al seu pas per Santa Margarida i els Monjos (sector del Castell de Penyafort)

Projecte de recuperació d’un tram del riu Foix al seu pas per Santa Margarida i els Monjos (sector del Castell de Penyafort)

Planter per a la restauració del riu. Febrer 2007

Objectius:
Recuperar la llera i la vegetació de ribera del tram de riu que transcorre sota el Castell de Penyafort.

Actuacions:
Retirada de deixalles i materials que han estat abocats al riu o bé arrossegats per l’aigua. Eliminació de la vegetació al·loctona instal·lada, especialment canyars i ailants. Plantació d’arbres i arbusts propis d’aquestes zones de ribera. Realització de treballs forestals de millora en aquells punts on els boscos de ribera estan més o menys ben desenvolupats.

El riu Foix, el curs d’aigua més important de la comarca de l’Alt Penedès, ha patit una important pressió humana al llarg del temps. Tot i això, en determinats indrets encara es conserva una vegetació de ribera interessant i potencialment millorable si es realitzen treballs de restauració com els planificats en aquest projecte.

Un cop realitzats els treballs planificats, dirigits a potenciar els boscos de ribera propis d’aquesta zona, s’estudiarà la regulació de l’ús públic amb la creació d’un itinerari naturalístic per donar a conèixer el riu Foix i els boscos de ribera als visitants d’aquest indret.


Programa/es

Millora dels espais fluvials i formacions de ribera

Inclou els projectes que recullen treballs de gestió, intervencions de millora i actuacions de conservació dels boscos de ribera i espais fluvials, com per exemple: tales sanitàries, eliminació de restes vegetals i estassada del matoll, eliminació d’espècies al·lòctones (canya, ailant, robínia, etc.) i substitució d’aquestes per espècies pròpies de les zones humides.

Descripció tècnica

Data d'inici: 22/01/2007
Data de finalització: 30/09/2007
Espais naturals: Parc del Foix
Municipis: Santa Margarida i els Monjos
Unitats de treball: 2,50 ha
Inversió econòmica: 47.501,64 €
Fase d'execució: finalitzat

Empresa/es tècniques especialitzades

Forestals del Garraf SCCL. FOGA

Empresa/es d'inserció social

Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE)

Arxiu fotogràfic

Veure totes les fotografies