Conveni entre la Diputació de Barcelona i l'Obra Social "la Caixa"
per a la conservació dels espais naturals

Capçalera3

Està a: Inici » Els Projectes » Projectes de Parc del Foix » Realització de treballs silvícoles de millora en boscos en regeneració de pi blanc al Parc del Foix

Realització de treballs silvícoles de millora en boscos en regeneració de pi blanc al Parc del Foix

Estat dels boscos en regeneració de pi blanc abans dels treballs. Desembre 2005

Objectius:
Reduir l’excés de densitat (pins/ha) de les zones forestals amb regeneració natural de pi blanc després dels incendis.
Millorar l’estabilitat de la massa forestal.
Mantenir i potenciar l’estructura regular de la massa forestal.
Augmentar el creixement en alçada i en diàmetre dels pins.
Potenciar la producció de pinyes (aspecte important per garantir la regeneració natural en el cas d’un nou incendi forestal).
Incidir positivament en la prevenció d’incendis amb la reducció de combustible vegetal i la creació de discontinuïtats verticals.
Potenciar la biodiversitat amb la creació d’espais oberts.

Actuacions:
Realitzar una aclarida als boscos de pi blanc que presenten densitats de regeneració elevades (superiors a 2.000 peus/ha).
Realitzar la poda de les branques inferiors dels pins seleccionats.
Eliminar les restes vegetals procedents de les aclarides i de la poda a les zones totalment o parcialment mecanitzables i trossejar-les a les zones no mecanitzables.
Eliminar les restes vegetals procedents de les aclarides i de la poda en 5 metres a banda i banda dels camins principals a les zones no mecanitzables.
Realitzar la secció de servei o obertura de caixa als camins principals amb l’eliminació de tot tipus de vegetació en una amplada d’1,5 metres a banda i banda de les pistes.

Els treballs forestals previstos en aquests projectes tenen un doble objectiu: per una banda, adaptar l’estat actual dels boscos a les millors condicions de creixement i desenvolupament i, per l’altra, disminuir el risc d’incendi d’aquestes àrees.

En zones afectades per incendis es realitzen aclarides de la regeneració natural de pi blanc, amb l'objectiu de disminuir les densitats actuals d’aquestes pinedes.


Programa/es

Millora forestal de zones afectades pels incendis

Agrupa els projectes que detallen treballs forestals per a la recuperació de zones cremades. A les àrees que es regeneren de forma natural, es planifiquen actuacions per accelerar el procés natural (com ara la selecció de tanys de roure i alzina o l’aclarida de pi blanc en zones amb regeneració excessiva d’aquesta espècie), i en els sectors sense regeneració d’espècies arbòries, es preveu l’execució de reforestacions.

Descripció tècnica

Data d'inici: 01/11/2005
Data de finalització: 15/06/2006
Espais naturals: Parc del Foix
Municipis: Castellet i la Gornal
Unitats de treball: 63,56 ha
Inversió econòmica: 67.197,03 €
Fase d'execució: finalitzat

Empresa/es d'inserció social

Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE)

Arxiu fotogràfic

Veure totes les fotografies