Conveni entre la Diputació de Barcelona i l'Obra Social "la Caixa"
per a la conservació dels espais naturals

Capçalera3

Està a: Inici » Els Projectes » Projectes de Parc d'Olèrdola » Reforestació en zones sense regeneració natural al Parc d'Olèrdola

Reforestació en zones sense regeneració natural al Parc d'Olèrdola

Detall del planter d’alzina i del tub protector. Gener 2006

Objectius:
Reforestar de forma artificial la superfície forestal arbrada afectada per l’incendi de 2003 amb regeneració natural insuficient.
Accelerar els processos de regeneració de les zones cremades.
Reduir els fenòmens erosius en zones cremades.
Millorar el paisatge de les zones cremades.
Millorar la biodiversitat de les zones cremades.

Actuacions:
Realitzar una reforestació dels boscos de pi blanc afectats per l’incendi de 2003, actualment amb densitats de regeneració natural insuficient (amb menys de 400 peus/ha).
Completar la regeneració natural en zones on aquesta és escassa, amb una reforestació manual d’alzina.
Acordonar les restes de tala de la fusta cremada, a les zones on s’observen processos erosius importants.

L’any 2003, un incendi forestal va cremar més de 100 hectàrees forestals del Parc d’Olèrdola. Les pinedes de pi blanc afectades per les flames s’estan recuperant en algunes zones, però a les àrees de menor qualitat (orientació Sud i poca profunditat de sòl), moltes vegades aquesta regeneració és insuficient. En aquests punts, s’ha programat una plantació per completar la regeneració natural.

Aquestes reforestacions passen per la selecció dels indrets més adequats per intentar assegurar al màxim el seu èxit (punts amb certa qualitat i quantitat de sòl), una eliminació de la vegetació herbàcia i arbustiva present (per eliminar competències entre plantes), una bona preparació dels clots de plantació sempre que sigui possible utilitzant maquinària i la plantació manual de plançons procedents de vivers seleccionats. S’utilitzaran plantes d’1 o 2 anys i les espècies triades han estat el pi blanc i l’alzina.


Programa/es

Millora forestal de zones afectades pels incendis

Agrupa els projectes que detallen treballs forestals per a la recuperació de zones cremades. A les àrees que es regeneren de forma natural, es planifiquen actuacions per accelerar el procés natural (com ara la selecció de tanys de roure i alzina o l’aclarida de pi blanc en zones amb regeneració excessiva d’aquesta espècie), i en els sectors sense regeneració d’espècies arbòries, es preveu l’execució de reforestacions.

Descripció tècnica

Data d'inici: 01/11/2005
Data de finalització: 21/01/2006
Espais naturals: Parc d'Olèrdola
Municipis: Olèrdola
Unitats de treball: 9,00 ha
Inversió econòmica: 10.874,12 €
Fase d'execució: finalitzat

Empresa/es tècniques especialitzades

Treballs Forestals del Berguedà, SL

Arxiu fotogràfic

Veure totes les fotografies