Conveni entre la Diputació de Barcelona i l'Obra Social "la Caixa"
per a la conservació dels espais naturals

Capçalera3

Està a: Inici » Els Projectes » Projectes de Parc del Garraf » Projecte de realització de treballs de millora silvícola: aclarida de pi blanc al Parc del Garraf

Projecte de realització de treballs de millora silvícola: aclarida de pi blanc al Parc del Garraf

Zona amb regeneració natural de pi blanc aclarida. Gener 2008

Objectius:
Reduir l’excés de densitat (pins/ha) de les zones forestals amb regeneració natural de pi blanc després dels incendis.
Millorar l’estabilitat de la massa forestal.
Mantenir i potenciar l’estructura regular de la massa forestal.
Augmentar el creixement en alçada i en diàmetre dels pins seleccionats.
Potenciar la producció de pinyes (aspecte important per garantir la regeneració natural en el cas d’un nou incendi forestal).
Incidir positivament en la prevenció d’incendis amb la reducció de combustible vegetal i la creació de discontinuïtats verticals.
Potenciar la biodiversitat amb la creació d’espais oberts.

Actuacions previstes:
Realitzar una aclarida als boscos de pi blanc afectats per incendis que presenten densitats elevades de regeneració (superiors a 2.500 peus/ha).
Realitzar la poda de les branques inferiors dels pins seleccionats.
Trossejar amb motoserra les restes vegetals procedents de les aclarides.
Triturar les restes vegetals procedents dels treballs a 20 metres a banda i banda dels camins principals.
Realitzar la secció de servei o obertura de caixa als camins principals amb l’eliminació de tot tipus de vegetació en una amplada d’1,5 metres a banda i banda de les pistes.
El Parc del Garraf ha estat afectat per varis incendis forestals, destacant els dels anys 1982 i 1994. Generalment, les pinedes de pi blanc que van ser afectades pel foc presenten una bona regeneració natural gràcies a la capacitat d’aquesta espècie a recuperar-se per germinació dels pinyons que han superat les altes temperatures de les flames (les pinyes s’obren amb la calor i escampen les seves llavors). Sovint, aquesta regeneració és excessiva, i pot arribar a superar els 10.000 arbres per hectàrea.

Per aconseguir que el bosc pugui seguir el seu procés de desenvolupament, és necessari disminuir la densitat d’arbres, operació que es fa amb una aclarida d’aquests boscos joves. Els treballs es completen amb mesures per disminuir el risc d’incendi de les àrees forestals, com són la poda dels arbres seleccionats i l’eliminació de les restes vegetals procedents de les tallades.


Programa/es

Millora forestal de zones afectades pels incendis

Agrupa els projectes que detallen treballs forestals per a la recuperació de zones cremades. A les àrees que es regeneren de forma natural, es planifiquen actuacions per accelerar el procés natural (com ara la selecció de tanys de roure i alzina o l’aclarida de pi blanc en zones amb regeneració excessiva d’aquesta espècie), i en els sectors sense regeneració d’espècies arbòries, es preveu l’execució de reforestacions.

Descripció tècnica

Data d'inici: 01/12/2007
Data de finalització: 31/01/2008
Espais naturals: Parc del Garraf
Municipis: Olesa de Bonesvalls, Olivella
Unitats de treball: 15,00 ha
Inversió econòmica: 43.255,87 €
Fase d'execució: finalitzat

Empresa/es d'inserció social

Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE)

Arxiu fotogràfic

Veure totes les fotografies