Conveni entre la Diputació de Barcelona i l'Obra Social "la Caixa"
per a la conservació dels espais naturals

Capçalera3

Està a: Inici » Els Projectes » Projectes de Parc del Garraf » Pla d’actuació per a la millora d’hàbitats forestals i prevenció d’incendis forestals

Pla d’actuació per a la millora d’hàbitats forestals i prevenció d’incendis forestals

Manteniment de la secció de servei dels camins principals del Parc. Juny 2015

Objectius:

Reduir l’excés de densitat (pins/ha) de les zones forestals amb regeneració natural excessiva de pi blanc després dels incendis
Millorar l’estabilitat de la massa forestal
Augmentar el creixement en alçada i en diàmetre dels pins
Potenciar la producció de pinyes (aspecte important per garantir la regeneració natural en el cas d’un nou incendi forestal)
Incidir positivament en la prevenció d’incendis amb la reducció de combustible vegetal i la creació de discontinuïtats verticals
Recuperar zones cremades sense regeneració natural

Actuacions previstes:

Realitzar aclarides als boscos de pi blanc en fase de regeneració que presenten densitats elevades (superiors a 1.500 peus/ha)
Realitzar la selecció de tanys d’alzina en zones amb presència d’aquesta espècie
Eliminar les restes vegetals procedents de les aclarides i trossejar-les a les zones.
Eliminar mitjançant trituració les restes vegetals en 20 metres a banda i banda dels camins principals

Realitzar la secció de servei o obertura de caixa als camins principals amb l’eliminació de tot tipus de vegetació en una amplada d’1,5 metres a banda i banda de les pistes
Realitzar plantacions forestals

La millora dels hàbitats forestals i la prevenció d’incendis forestals, són dos un eixos bàsics de la planificació dels espais que constitueixen la xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona, per millorar els hàbitats d’aquests espais i per incidir positivament en la prevenció d’incendis. A més, per tal de contribuir a l’adaptació dels sistemes naturals als efectes del canvi climàtic, la gestió dels hàbitats forestals es planifica tenint en compte que cal incrementar la seva resistència a un escenari de majors temperatures i escassetat d’aigua, així com la seva resiliència i capacitat de regeneració en front de les pertorbacions (incendis, sequeres), que podrien incrementar-se notablement a les properes dècades.


Programa/es

Prevenció d'incendis forestals

Els incendis forestals són pertorbacions habituals a les zones mediterrànies i les darreres dècades han afectat milers d’hectàrees de la província de Barcelona. Des de fa anys, s’estan executant projectes en els espais naturals relacionats amb la prevenció d’incendis que recullen actuacions com ara la realització i manteniment de franges de baixa combustibilitat i de seccions de servei, i l’arranjament de la xarxa viària bàsica.

Millora d’hàbitats d’interès

Els espais naturals acullen una gran diversitat d'espècies de flora i de fauna interessants i que tenen diferents graus de protecció en funció de la seva vulnerabilitat i raresa. Per al correcte desenvolupament d’aquestes espècies cal que el medi on viuen, és a dir el seu hàbitat, tingui unes característiques específiques. En aquest programa s'inclouen els projectes amb actuacions dirigides a la millora dels espais que ocupen les espècies protegides per tal que les seves poblacions no es vegin perjudicades per canvis en el seu medi, siguin naturals o a causa de l'home.

Descripció tècnica

Data d'inici: 01/06/2015
Data de finalització: 31/12/2016
Espais naturals: Parc del Garraf
Municipis: Begues, Olivella, Sitges
Unitats de treball: 24,92 ha
Inversió econòmica: 55.790,90 €
Fase d'execució: finalitzat

Arxiu fotogràfic

Veure totes les fotografies