Conveni entre la Diputació de Barcelona i l'Obra Social "la Caixa"
per a la conservació dels espais naturals

Capçalera3

Està a: Inici » Els Projectes » Projectes de Parc del Garraf » Pla d’actuació per a la millora de la connectivitat i la preservació de la biodiversitatPla d’actuació per a la millora de la connectivitat i la preservació de la biodiversitat

Pla d’actuació per a la millora de la connectivitat i la preservació de la biodiversitatPla d’actuació per a la millora de la connectivitat i la preservació de la biodiversitat

Treballs de millora forestal amb aclarida de pi blanc jove procedent de regeneració natural del bosc després de l’incendi. Desembre 2015

Objectius:

Ampliar i millorar les zones de pastura
Manteniment dels hàbitats oberts
Trencar la continuïtat de combustible
Millorar el paisatge
Potenciar la biodiversitat amb la creació d’hàbitats oberts

Actuacions previstes:

Recuperar i/o mantenir hàbitats oberts (antigues zones de conreu)
Llaurar i sembrar conreus i pastures existents i parcialment abandonats.
Realitzar treballs forestals: creació de zones adevesades, aclarides, estassades selectives de matoll i eliminació de restes vegetals.
Durant les darreres dècades s’han anat abandonant conreus i pastures pel seu baix rendiment econòmic. L’abandonament de les activitats agràries i rurals ha contribuït a l’avançament dels boscos i a una pèrdua de diversitat d’espais i ambients. Aquest fet té una especial incidència en terrenys muntanyosos, com són els situats dins els Parcs. Els conreus d’aquestes zones es caracteritzen per les seves dimensions reduïdes i per l’escassa productivitat. D’altra banda, ofereixen uns béns naturals que prenen major rellevància per la seva escassetat, com són:
- L’ampliació i millora de les zones de pastures.
- La millora de l’hàbitat d’espècies faunístiques pròpies d’espais oberts.
- El trencament de la continuïtat del combustible forestal (prevenció d’incendis)
- La millora del paisatge, etc.
Amb l’objectiu general de manteniment d’hàbitats oberts es persegueix l’aprofitament per pastura per part dels ramats existents (la majoria cabrum). També es potencia l’aprofitament de pastures per part de la fauna salvatge (amb la millora de les àrees de caça) o el simple manteniment com a espai obert (evitant l’avançament cap a bosc).


Programa/es

Recuperació i manteniment d'espais oberts

L’abandonament de les zones rurals i la pèrdua de rendibilitat del sector primari provoquen l’abandonament d’antics camps de conreu i àrees de pastura, zones que, amb el temps, són envaïdes pel bosc. En aquest programa, s’inclouen els projectes amb actuacions dirigides a recuperar i mantenir espais oberts, aspectes positius per a la prevenció d’incendis i interessants des del punt de vista de la biodiversitat i la fauna.

Descripció tècnica

Data d'inici: 01/09/2015
Data de finalització: 31/01/2016
Espais naturals: Parc del Garraf
Municipis: Olivella
Unitats de treball: 13,34 ha
Inversió econòmica: 26.511,04 €
Fase d'execució: finalitzat

Empresa/es d'inserció social

Centre de Jardineria L’HEURA, SL

Arxiu fotogràfic

Veure totes les fotografies