Conveni entre la Diputació de Barcelona i l'Obra Social "la Caixa"
per a la conservació dels espais naturals

Capçalera3

Està a: Inici » Els Projectes » Projectes de Parc del Garraf » Gestió per a la recuperació de zones afectades per incendis forestals

Gestió per a la recuperació de zones afectades per incendis forestals

Secció de servei a banda i banda de la carretera de Plana Novella. Juny 2013

Objectius:

Reduir l’excés de densitat de regeneració natural de pi blanc després dels incendis
Millorar l’estabilitat de la massa forestal
Mantenir i potenciar l’estructura regular de la massa forestal
Augmentar el creixement en alçada i en diàmetre dels pins
Potenciar la producció de pinyes (aspecte important per garantir la regeneració natural en el cas d’un nou incendi forestal)
Incidir positivament en la prevenció d’incendis amb la reducció de combustible vegetal i la creació de discontinuïtats verticals
Potenciar la biodiversitat amb la creació d’espais oberts
Millorar la disponibilitat d’aigua i de refugis per a la fauna a les zones de treball
Promoure la pastura com a activitat per mantenir els treballs forestals realitzats i com a eina de prevenció d’incendis
Recuperar zones cremades sense regeneració natural

Actuacions previstes:

Realitzar aclarides de millora
Realitzar la selecció de tanys d’alzina
Realitzar la poda de les branques inferiors dels pins i alzines seleccionades
Eliminar les restes vegetals procedents de les aclarides, de la selecció de tanys i de la poda
Realitzar el manteniment de les franges perimetrals de baixa combustibilitat
Construir refugis per a la fauna a les zones de treball
Realitzar plantacions forestals i reposició de marres en zones cremades sense regeneració de la vegetació

La millora dels hàbitats forestals i la creació i manteniment d’espais oberts i punts d’aigua per a la fauna, és un eix bàsic de la planificació dels espais que constitueixen la xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona, per millorar els hàbitats d’aquests espais i per incidir positivament en la prevenció d’incendis. A més, per tal de contribuir a l’adaptació dels sistemes naturals als efectes del canvi climàtic, la gestió dels hàbitats forestals es planifica tenint en compte que cal incrementar la seva resistència a un escenari de majors temperatures i escassetat d’aigua, així com la seva resiliència i capacitat de regeneració en front de les pertorbacions (incendis, sequeres), que podrien incrementar-se notablement a les properes dècades.


Programa/es

Millora dels hàbitats forestals

Inclou els projectes que recullen treballs de gestió, intervencions de millora i actuacions de conservació de les masses forestals, com per exemple: aclarides, tales sanitàries, eliminació de restes vegetals i estassada del matoll.

Descripció tècnica

Data d'inici: 01/05/2013
Data de finalització: 31/12/2013
Espais naturals: Parc del Garraf
Municipis: Begues, Castelldefels, Gavà, Olesa de Bonesvalls, Olivella, Sant Pere de Ribes, Sitges
Unitats de treball: 61,08
Inversió econòmica: 159.838,44 €
Fase d'execució: finalitzat

Empresa/es tècniques especialitzades

Forestals del Garraf SCCL. FOGA, Excavacions Rossell, E2Estudis

Arxiu fotogràfic

Veure totes les fotografies