Conveni entre la Diputació de Barcelona i l'Obra Social "la Caixa"
per a la conservació dels espais naturals

Capçalera3

Està a: Inici » Els Projectes » Projectes de Parc del Garraf » Gestió integral per a la millora dels hàbitats i la prevenció d’incendis (fase 1)

Gestió integral per a la millora dels hàbitats i la prevenció d’incendis (fase 1)

Estat inicial de les masses en regeneració de pi blanc. Octubre 2010

Objectius:

Reduir l’excés de densitat (pins/ha) de les zones forestals amb regeneració natural excessiva de pi blanc després dels incendis

Millorar l’estabilitat de la massa forestal

Mantenir i potenciar l’estructura regular de la massa forestal

Augmentar el creixement en alçada i en diàmetre dels pins

Potenciar la producció de pinyes (aspecte important per garantir la regeneració natural en el cas d’un nou incendi forestal)

Incidir positivament en la prevenció d’incendis amb la reducció de combustible vegetal i la creació de discontinuïtats verticals

Potenciar la biodiversitat amb la creació d’espais oberts

Millorar la disponibilitat d’aigua per a la fauna a les zones de treball

Promoure la pastura com a activitat per mantenir els treballs forestals realitzats i com a eina de prevenció d’incendis

Actuacions previstes:

Arranjar els camins de desembosc existents per facilitar l’accés als equips de treball

Realitzar aclarides als boscos de pi blanc en fase de regeneració que presenten densitats elevades (superiors a 1.500 peus/ha)

Realitzar la selecció de tanys d’alzina en zones amb presència d’aquesta espècie

Realitzar la poda de les branques inferiors dels pins i alzines seleccionades

Eliminar les restes vegetals procedents de les aclarides, de la selecció de tanys i de la poda a les zones total o parcialment mecanitzables i trossejar-les a les zones no mecanitzables

Eliminar mitjançant trituració les restes vegetals en 20 metres a banda i banda dels camins principals

Realitzar la secció de servei o obertura de caixa als camins principals amb l’eliminació de tot tipus de vegetació en una amplada d’1,5 metres a banda i banda de les pistes

Recuperar i/o mantenir espais oberts (antigues zones de conreu)

Recuperar i/o millorar l’estat de diversos punts d’aigua situats a les àrees de treball

Restaurar un cobert existent com a punt de reunió del ramat que pasturarà les zones treballades, i fer un tancat entorn d’aquest punt

Construir un punt d’aigua pel ramat

Eliminar espècies al.lòctones (canyar)

El Parc del Garraf ha estat afectat per varis incendis forestals, destacant els dels anys 1982 i 1994. Generalment, les pinedes de pi blanc que van ser afectades pel foc presenten una bona regeneració natural gràcies a la capacitat d’aquesta espècie a recuperar-se per germinació dels pinyons que han superat les altes temperatures de les flames (les pinyes s’obren amb la calor i escampen les seves llavors). Sovint, aquesta regeneració és excessiva, i pot arribar a superar els 10.000 arbres per hectàrea.

Per aconseguir que el bosc pugui seguir el seu procés de desenvolupament, és necessari disminuir la densitat d’arbres, operació que es fa amb una aclarida d’aquests boscos joves. Els treballs es completen amb mesures per disminuir el risc d’incendi de les àrees forestals, com són la poda dels arbres seleccionats i l’eliminació de les restes vegetals procedents de les tallades.


Programa/es

Treballs de millora d’hàbitat per a la fauna i de recuperació de poblacions faunístiques

Inclou els projectes que pretenen incidir en la potenciació i conservació de les poblacions faunístiques d’interès a través de la realització de treballs específics de millora dels hàbitats forestals on es troben aquestes espècies.

Descripció tècnica

Data d'inici: 01/06/2010
Data de finalització: 30/10/2010
Espais naturals: Parc del Garraf
Municipis: Begues, Olivella, Sant Pere de Ribes
Unitats de treball: 80,00 ha
Inversió econòmica: 230.219,72 €
Fase d'execució: finalitzat

Empresa/es d'inserció social

Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE)

Arxiu fotogràfic

Veure totes les fotografies