Conveni entre la Diputació de Barcelona i l'Obra Social "la Caixa"
per a la conservació dels espais naturals

Capçalera3

Està a: Inici » Els Projectes » Projectes de Parc del Garraf » Execució del Pla d’accessibilitat (fase 1). Millores itinerari sensorial Can Grau

Execució del Pla d’accessibilitat (fase 1). Millores itinerari sensorial Can Grau

Detall d’elements informatius tàctils. Febrer 2010

Objectius:

Mantenir l’itinerari sensorial i els seus elements permanentment en correcte estat, donat el públic al que va adreçat.

Millorar part dels elements d’interpretació i de l’itinerari en general, per evitar-ne el seu desgast prematur, per reduir les tasques de manteniment o per facilitar-ne el seu ús per part dels visitants.

Instal•lar un sistema de recompte de persones a l’itinerari sensorial de Can Grau i un a l’itinerari botànic adaptat de la Pleta.

Actuacions previstes:

Reparació i millora d’aquells elements d’interpretació que es troben deteriorats per la climatologia, o que han patit desgast degut a l’ús.

Substitució d’aquells elements d’interpretació que s’han trencat o malmès, i que per l’estat en el que es troben no permeten la seva reparació.

Modificació d’aquells elements d’interpretació per tal de facilitar-ne l’ús o de millorar-ne el seu disseny.

Creació d’una àrea de descans.

Arranjament de l’itinerari.

Instal•lació d’un sistema de recompte de persones a l’itinerari sensorial de Can Grau i un a l’itinerari botànic adaptat de la Pleta.

La millora de la xarxa d’infrastructures i senyalització és un dels eixos de la planificació dels sistemes naturals de la xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona per millorar la xarxa d’itineraris i d’ús de lleure. En el cas de l’Itinerari sensorial de Can Grau, es tracta de portar a terme un conjunt de modificacions i millores destinades a mantenir en perfecte estat l’itinerari, així com els seus elements d’interpretació que en alguns casos s’han deteriorat, sobretot, tenint en compte al públic al qual va destinat.


Programa/es

Realització d'itineraris adaptats

Alguns dels trams dels itineraris existents en els espais naturals es poden adaptar per fer-los accessibles a persones amb discapacitats. Aquests treballs passen per adaptar el ferm i la senyalització per fer-los aptes per a un ventall més ampli de persones.

Descripció tècnica

Data d'inici: 01/11/2009
Data de finalització: 28/02/2010
Espais naturals: Parc del Garraf
Municipis: Olivella
Unitats de treball: 0,50 km
Inversió econòmica: 40.242,54 €
Fase d'execució: finalitzat

Arxiu fotogràfic

Veure totes les fotografies