Conveni entre la Diputació de Barcelona i l'Obra Social "la Caixa"
per a la conservació dels espais naturals

Capçalera3

Està a: Inici » Els Projectes » Projectes de Parc del Castell de Montesquiu » Restauració i millora de l’espai fluvial del Ter (fase 1) al Parc del Castell de Montesquiu

Restauració i millora de l’espai fluvial del Ter (fase 1) al Parc del Castell de Montesquiu

Visió general del bosc de ribera del tram del riu Ter. Juny 2007

Objectius:
Realitzar actuacions de millora de l’espai comprès entre el riu i el talús que dóna pas a la via del tren, al seu pas pel terme municipal de Montesquiu, amb el doble objectiu de la restauració d’un tram de l’espai fluvial del Ter, per a la regeneració de la vegetació de ribera; i de la millora dels accessos i de les possibilitats d’ús públic de l’espai fluvial del Ter.

Actuacions previstes:
La superfície a restaurar és una zona de 4 hèctàrees. La restauració es planteja en dues fases: una primera, començant per la part més alta del riu, d’1,5 hectàrees, i una segona, amb les 2,5 hectàrees restants fins a la riera de la Solana.


Programa/es

Millora dels espais fluvials i formacions de ribera

Inclou els projectes que recullen treballs de gestió, intervencions de millora i actuacions de conservació dels boscos de ribera i espais fluvials, com per exemple: tales sanitàries, eliminació de restes vegetals i estassada del matoll, eliminació d’espècies al·lòctones (canya, ailant, robínia, etc.) i substitució d’aquestes per espècies pròpies de les zones humides.

Descripció tècnica

Data d'inici: 01/06/2007
Data de finalització: 15/06/2008
Espais naturals: Parc del Castell de Montesquiu
Municipis: Montesquiu
Unitats de treball: 1,50 ha
Inversió econòmica: 26.690,15 €
Fase d'execució: finalitzat

Empresa/es tècniques especialitzades

ACYCSA Antonio Casado y Cia SL

Empresa/es d'inserció social

DIMAS, empresa d'inserció

Arxiu fotogràfic

Veure totes les fotografies