Conveni entre la Diputació de Barcelona i l'Obra Social "la Caixa"
per a la conservació dels espais naturals

Capçalera3

Està a: Inici » Els Projectes » Projectes de Parc del Castell de Montesquiu » Projecte de millora fitosanitària de les pinedes de pi roig (fase 1) al Parc del Castell de Montesquiu

Projecte de millora fitosanitària de les pinedes de pi roig (fase 1) al Parc del Castell de Montesquiu

Desbrossada selectiva amb motodesbrossadora. Maig 2007

Objectius:
Millorar el vigor i l’estabilitat de les masses de pi roig. Reduir la incidència de l’escòlid Ips acuminatus sobre les masses de pi roig. Conèixer amb més detall la fauna de les pinedes de pi roig a fi i efecte de potenciar espècies que contribueixen al control de plagues i d’altres que siguin indicadores d’un bon estat de conservació d’aquestes pinedes. Millorar el paisatge de les zones afectades per aquesta plaga.

Actuacions:
Regular la competència de l’estrat arbori, mitjançant aclarides selectives i tales sanitàries. Regular la competència de l’estrat arbustiu, mitjançant una estassada selectiva.

A l’àrea de treball del Parc del Castell de Montesquiu s’han observat danys importants causats per l’escòlid Ips acuminatus, insecte que pot arribar a provocar l’assecat i la mort de l’arbre.

Per tal de reduir aquests efectes i evitar nous atacs en el futur, s’han proposat dos treballs de millora forestal: una aclarida de la massa forestal, amb la retirada dels arbres afectats i dels menys vigorosos, i una estassada selectiva de l’estrat arbustiu, per disminuir la competència entre el sotabosc i els arbres de futur.

Paral·lelament, es realitzarà un seguiment per estudiar l’efectivitat de les actuacions i un estudi per potenciar les espècies de fauna que contribueixen al control natural de les plagues.


Programa/es

Millora dels hàbitats forestals

Inclou els projectes que recullen treballs de gestió, intervencions de millora i actuacions de conservació de les masses forestals, com per exemple: aclarides, tales sanitàries, eliminació de restes vegetals i estassada del matoll.

Descripció tècnica

Data d'inici: 19/02/2007
Data de finalització: 30/03/2007
Espais naturals: Parc del Castell de Montesquiu
Municipis: Montesquiu
Unitats de treball: 15,50 ha
Inversió econòmica: 40.784,51 €
Fase d'execució: finalitzat

Empresa/es d'inserció social

Associació Sant Tomàs P.A.R.M.O - TAC-OSONA

Arxiu fotogràfic

Veure totes les fotografies